Jesteś na stronie: Jawor – konkurs dla twórców ludowych – laureaci
Treść strony

Jawor – konkurs dla twórców ludowych – laureaci

Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs.

Po przesłuchaniu utworów, obejrzeniu prac i wnikliwej analizie 33 zgłoszeń, komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody w następujących kategoriach:

Solista- śpiewak lub instrumentalista
I miejsce: Damian Balcer z Wiżajn
II miejsce: Helena Napierała ze Starego Folwarku
III miejsce: Dorota Borowik z Bielska Podlaskiego

Kapela lub zespół folklorystyczny (w tym kapele dziecięce lub młodzieżowe)
I miejsce: Zespół Narwianie z Dobrzyniewa
II miejsce: Zespół Śpiewaczy Z Turośli
III miejsce: Zespół Tańca Ludowego przy Szkole Podstawowej nr 1
Wyróżnienie: Kapela Zespołu Tańca Ludowego „BYSTRY” z Augustowa

Rękodzieło lub sztuka ludowa
I miejsce: Katarzyna Daniewicz z Czarnej Wsi Kościelnej
II miejsce: Sabina Knoch ze Szczepek k. Nowinki
III miejsce: Asta Pieczulis z Puńska

Laureaci pierwszych nagród będą reprezentować Podlasie na Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor u źródeł kultury” w Kielcach i będą walczyć o nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Chcemy docenić i wyróżnić najciekawszych artystów i animatorów kultury działających w różnych dziedzinach sztuki ludowej: literaturze, muzyce, tańcu, rzeźbie, malarstwie, rzemiośle. Dlatego Polskie Radio Białystok wspólnie z Podlaskim Instytutem Kultury zaprasza do udziału w konkursie „Jawor – u źródeł kultury”. 

Chętni artyści mogą zgłaszać się sami w jednej z trzech kategorii:
1. solista – śpiewak lub instrumentalista,
2. kapela lub zespół folklorystyczny (w tym kapele dziecięce lub młodzieżowe),
3. rękodzieło. 

Do konkursu mogą też zgłaszać twórców – instytucje kultury, przedstawiciele samorządów, dziennikarze, pasjonaci sztuki ludowej. Zgłoszenia kandydata do Konkursu dokonuje się poprzez terminowe przesłanie na adres e-mailowy Organizatora: jawor@radio.bialystok.pl z dopiskiem „Jawor – u źródeł kultury”. Przy zgłoszeniu należy wskazać kategorię oraz imię, nazwisko lub nazwę kandydata, wraz z krótkim uzasadnieniem kandydatury. Zgłoszenia należy dokonać na załączonych poniżej  formularzach o przyznanie Nagrody „Jawor – u źródeł kultury”.

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w finale regionalnym przewidziano nagrody pieniężne.
– za zajęcie I miejsca podczas finału regionalnego: nagroda finansowa w wysokości 1.500 zł brutto
– za zajęcie II miejsca podczas finału regionalnego: nagroda finansowa w wysokości 1.000 zł brutto
– za zajęcie III miejsca podczas finału regionalnego: nagroda finansowa w wysokości  500,00 zł brutto

Ponadto laureaci w kategorii muzycznej otrzymają sześciogodzinne sesje nagraniowe w Studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Najlepsi z finału regionalnego wystąpią w ogólnopolskiej edycji konkursu „Jawor – u źródeł kultury” w Tokarni (woj. świętokrzyskie) 26 czerwca 2022 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie upływa 10 kwietnia 2022 roku.

Regulamin (PDF, 116.7KB)
Formularz zgłoszeniowy (PDF, 51.3KB)
Oświadczenie rodzica lub opiekuna (PDF, 26KB)