Treść strony

Instytut

Instytut

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Województwo Podlaskie. Dyrektorem Podlaskiego Instytutu Kultury jest Wiktoria Wnorowska, a zastępcą dyrektora – Agnieszka Jabłońska.

Celem PIK jest działanie na rzecz rozwoju kapitału społeczno-kulturowego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez wielokierunkową, otwartą działalność artystyczną, animacyjną i edukacyjną. U podstaw działalności Podlaskiego Instytutu Kultury leży upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz podnoszenie kompetencji kulturowych i kreowanie życia kulturalnego mieszkańców regionu, z uwzględnieniem jego wielonarodowego charakteru i wynikającej z tego wielokulturowości.