Treść strony

Instytut

Instytut

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Województwo Podlaskie. P.o. Dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury jest Agnieszka Kurzyna-Zarzecka.

Celem PIK jest działanie na rzecz rozwoju kapitału społeczno-kulturowego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez wielokierunkową, otwartą działalność artystyczną, animacyjną i edukacyjną, upowszechnianie kultury jej dziedzictwa i wartości oraz podnoszenie kompetencji kulturowych i kreowanie życia kulturalnego mieszkańców regionu. Z uwzględnieniem jego wielonarodowego charakteru i wynikającej z tego wielokulturowości.