Treść strony

Instruktorzy teatralni – ankieta

Instruktorzy teatralni – ankieta
1. Czy w Pani/Pana instytucji działa regularnie teatr amatorski, niezawodowy, koło teatralne? *
2. Czy w Pani/Pana instytucji organizowane są regularnie działania teatralne (spektakle okolicznościowe, jasełka, akademie, konkursy recytatorskie) *
3. Czy planuje Pan/Pani rozpoczęcie/wznowienie po pandemii regularnych prób teatru amatorskiego, niezawodowego, koła teatralnego? *
4. Czy w Pani/Pana instytucji nad działaniami teatralnym czuwa: *
5. Dla jakiej grupy przeznaczone są zajęcia teatralne? (można podać więcej niż jedną odpowiedź) *
6. Czy planuje Pani/Pan poszerzać swoją wiedzę i kompetencje poprzez udział w szkoleniach, kursach warsztatach (w tym warsztatach i szkoleniach online)? *
7. Czy interesują Panią/Pana szkolenia teatralne w formie kursu, warsztatów, jednodniowych szkoleń? *
8. Czy interesują Panią/Pana szkolenia teatralne w formie kursu, warsztatów, jednodniowych szkoleń w formie tradycyjnej i/lub online? *
9a. Jakimi formami teatru byłaby Pani zainteresowana/byłby Pan zainteresowany? (można podać więcej niż jedną odpowiedź) *
9b. Jakimi obszarami okołoaktorskimi byłaby Pani zainteresowana/byłby Pan zainteresowany? (można podać więcej niż jedną odpowiedź) *
9c. Jakimi obszarami teatralnymi byłaby Pani zainteresowana/byłby Pan zainteresowany? (można podać więcej niż jedną odpowiedź) *
10. Jakie terminy szkoleń byłyby dla Pani/Pana najbardziej dogodne? *
11. W jakim jest Pani/Pan wieku? *
12. Jakie ma Pani/Pan wykształcenie? *
13. Jakie doświadczenie ma Pani/Pan związane z działalnością w amatorskim ruchu teatralnym? *
14. Jakie zaplecze posiada Pani/Pana instytucja do prowadzenia działalność związanej z amatorskim ruchem teatralnym? (można podać więcej niż jedną odpowiedź) *
15. Czy w budżecie Pani/Pana instytucji jest oddzielna pula przeznaczona na działania teatralne (zakup materiałów do realizacji scenografii, kostiumów, organizacje premier, konkursy recytatorskie, itp.)? *
16. Czy kwota w budżecie na tego typu działania jest wystarczająca? *
17. Jakie kwoty chciałaby Pani/chciałby Pan przeznaczyć na jednorazowe wydarzenie teatralne (premiera spektaklu/przegląd recytatorski) *
18. Czy w ramach przygotowania do premiery chciałaby Pani/chciałby Pan korzystać z fachowej pomocy? (można podać więcej niż jedną odpowiedź) *
19. Czy tekst, na którym bazuje Pani/Pan przygotowując spektakl jest: *
20. Czy w zasobach ludzkich Pani/Pana instytucji znajdują się osoby, które mogą pomóc przy realizacji spektaklu? (promocja, akustyk, osoba od światła, plastyk, itd.) *
21. Czy w kontaktach (uczestnicy zajęć, rodzice, dziadkowie, koło gospodyń, klub seniora, itd.) Pani/Pana instytucji znajdują się osoby które mogą pomóc przy realizacji spektaklu? (promocja, akustyk, osoba od światła, plastyk, itd.) *
22. Czy w działaniach teatralnych oczekuje Pani/Pan wsparcia merytorycznego ze strony pracowników Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku? *
23. Czy interesują Panią/Pana cykliczne spotkania wspierające pracę instruktorów teatralnych jak konferencje, kongresy, szkolenia, warsztaty, przeglądy spektakli? *