Treść strony

Formularz – Mistrzowie piosenki / dzieci i młodzież / PIKtoGRAmy 2023

(P-dzieci) III Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Teatralnej. PIKtoGRAmy 2023
Eliminacje
Kategoria wiekowa. Dzień Dziecięcy (18.04.2023)
Kategoria wiekowa: Dzień Młodzieżowy (19.04.2023)

Utwór Pierwszy

Akompaniament

Drugi utwór: (w kategorii uczniowie szkół średnich)

Akompaniament
Na Przeglądzie zaprezentuję utwór: (w kategorii uczniowie szkół średnich)
Zgoda dobrowolna