Jesteś na stronie: Konkurs na projekty lokalne!
Ładowanie Wydarzenia

Konkurs na projekty lokalne!

Konkurs na projekty lokalne!
Data
12 kwietnia 2021
- 12 maja 2021

Szczegóły

Czekamy na projekty edukacyjno-kulturowe dla dzieci i młodzieży z  woj. podlaskiego.

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku informuje, że na podstawie § 4, pkt 7 REGULAMINU VI edycji Konkursu „Zapraszamy do Gry – Lokalne Projekty Edukacji Kulturowej” realizowanego w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie, z dniem 23 kwietnia 2021 roku, wprowadza się zmiany REGULAMINU.

W związku z wprowadzonymi zmianami wydłuża się termin naboru wniosków w ramach Konkursu „Zapraszamy do Gry – Lokalne Projekty Edukacji Kulturowej” realizowanego w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie do dnia 12 maja 2021 roku określonym w § 4 pkt.2 Regulaminu.

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku ogłasza nabór wniosków na tegoroczną VI edycję konkursu realizowanego w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura w województwie podlaskim w latach 2019–2021. Przedmiot konkursu to projekty edukacyjno-kulturowe, których beneficjentami są dzieci i młodzież z naszego województwa. Zaplanowane działania edukacyjne i animacyjne będą się odbywać w sposób tradycyjny oraz online, z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wprowadzanych przez władze RP.

Do wzięcia udziału w projekcie zachęcamy wszystkich, którzy chcą się przyczynić do rozwoju edukacji kulturowej w naszym województwie: edukatorów, nauczycieli, animatorów, pracowników instytucji kultury, bibliotek, teatrów, muzeów oraz organizacji pozarządowych. Projekty muszą zostać złożone przez minimum dwóch partnerów (po jednym z sektora kultury i oświaty), którzy będą je wspólnie realizować.

Tegorocznej edycji Bardzo Młodej Kultury w województwie podlaskim przyświeca hasło „Natury kultury”. Natura i kultura to nieodłączne elementy naszego życia. Człowiek jest częścią natury, a jednocześnie twórcą kultury. Wieloznaczność obu słów daje szerokie pole do interpretacji i organizacji działań. Zależy nam na tym, aby wiedza i umiejętności zdobyte przez dzieci i młodzież pomogły im w świadomym uczestnictwie w kulturze oraz aktywnym jej współtworzeniu.

Wyłonione w konkursie projekty otrzymają dofinansowanie w łącznej kwocie 112.000,00 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy od 12 IV do 12 V 2021 r. Wnioski konkursowe mogą Państwo składać na kwotę 2000 – 15 000 zł. Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem wraz z załącznikami.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy projektu: tel. 85 740 37 25, e-mail: bmk@pikpodlaskie.pl.

Dokumenty do pobrania:
Wykaz zmian w Regulaminie
Regulamin BMK – obowiązujący od 23.04.2021
załącznik nr 1 – Formularz wniosku konkursowego
załącznik nr 2 – Wzór umowy o współpracy
załącznik nr 3 – Formularz sprawozdawczy
załącznik nr 4 – Zestawienie Faktur

Zadanie Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim realizowane jest przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, w ramach prowadzonego przez  Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021.

Organizator

Telefon
504078846
Email
promocja@pikpodlaskie.pl
Strona internetowa
Kategorie: Projekty