Jesteś na stronie: III Konferencja Ruchu Teatrów Amatorskich – Edukacja. Inspiracja. Praktyka. Dostępność
Ładowanie Wydarzenia

III Konferencja Ruchu Teatrów Amatorskich – Edukacja. Inspiracja. Praktyka. Dostępność

III Konferencja Ruchu Teatrów Amatorskich – Edukacja. Inspiracja. Praktyka. Dostępność
Data
30 listopada 2023
- 1 grudnia 2023
Miejsce

Szczegóły

Dwa dni pełne inspiracji dla wszystkich zainteresowanych działaniami teatrów amatorskich.

Zdjęcia z drugiego dnia konferencji.

fot. M. Adamski / PIK w Białymstoku

Zdjęcia z pierwszego dnia konferencji.

fot. A. Ślefarski / PIK w Białymstoku

Spotkanie służyło wsparciu Amatorskiego Ruchu Artystycznego, w tym Amatorskiego Ruchu Teatralnego, jako ważnego czynnika kulturotwórczego regionu. W programie znalazły się: sesje stolikowe, prezentacje teatrów, spektakle, prelekcje, panele Q&A oraz debata.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była dostępność, rozumiana dwojako: dostępność teatru amatorskiego jako czynnika kulturotwórczego oraz dostępność, jaką jest praca z osobami z niepełnosprawnością – w tym z niepełnosprawnością intelektualną. Skupiliśmy się na refleksji wokół następujących kręgów tematycznych: dostępność, proces twórczy, praca teatralna z osobami z niepełnosprawnością oraz teatroterapia.

Spotkanie uzupełniły prezentacje teatrów amatorskich z województwa podlaskiego oraz sesje stolikowe, na których animatorzy kultury badali kondycję ruchu amatorskiego w naszym regionie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji:

Dzień pierwszy: Inspiracja – Praktyka
30.11.2023 (czwartek), godz. 10:00-16:00

 • 9:30   rejestracja uczestników
 • 10:00 prezentacja teatrów
 • 13:00 przerwa
 • 14:00 sesje stolikowe: Wady/zalety/zagrożenia/potrzeby/szanse ruchu teatrów amatorskich
 • 15:00 spektakl Grupy Wolność „SYN”

Dzień drugi: Edukacja – Inspiracja
01.12.2023 (piątek), godz. 10:00-16:00

 • 10:00 spektakl Grupy Kociołek „Mit o Syzyfie inaczej”
 • 10:45  wykład Marii Pietruszy-Budzyńskiej: Spektakl, który „oczyszcza z niepełnosprawności”
 • 11:45  wykład Doroty Baranowskiej: Komunikacja przez dotyk – taniec intuicyjny z osobami z niepełnosprawnością. Działania projektowe
 • 12:45  wykład Wiktorii Siedleckiej-Dorosz: Praca teatralna z osobami z niepełnosprawnością
 • 13:30 przerwa
 • 14:30 panel dyskusyjny +Q&A Czerpanie inspiracji do działań twórczych z amatorami, w tym z amatorami z niepełnosprawnością
 • 15.30 zakończenie konferencji
 •  

Regulamin

 

Prelegenci

Maria Pietrusza-Budzyńska

Założycielka, wieloletnia reżyserka w WTZ Teatroterapia, a także Prezydent Fundacji Teatroterapia Lubelska, która powstała w oparciu o pozytywne doświadczenie artystyczne, teatralne , terapeutyczne i społeczno- kulturotwórcze wyniesione z 15 letniej współpracy z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie, gdzie założyła w 1995 roku pierwsze w Polsce profilowane zawodowo Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Jest pedagogiem specjalnym. W 1991 roku rozpoczęła w Szkole Specjalnej eksperyment pedagogiczny wraz z  poszukiwaniem własnych metod pracy i sposobów działania przez zastosowanie technik teatralnych w rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym. Doprowadziło do powstania pierwszego w Polsce teatru ludzi niepełnosprawnych oraz ukształtowania w środowisku pedagogicznym i teatralnym różnorodnych kierunków, idei, programów i indywidualistycznie traktowanych metod teatroterapii , licznych festiwali oraz przeglądów teatralnych stanowiących o inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przez wiele lat propagowała metodę tetroterapeutyczną wśród studentów wielu uczelni w Polsce.

Celem i efektem pracy Marii P. Budzyńskiej jest tworzenie wybitnych dzieł teatralnych a sensem  jej życia i pracy  jest nobilitacja osobista i społeczna dorosłych ludzi niepełnosprawnych, wykluczonych i wykluczanych z życia z racji niepełnosprawności intelektualnej, z którymi żyje w Lublinie od 1995 roku w  we wspólnocie teatralnej ,nazywanej też teatrem ludzi niepełnosprawnych. Uczestnicy Warsztatów stali się aktorami i pracują w teatrze i filmach/serialach telewizyjnych. Są też znakomitymi self-adwokatami w różnych środowiskowych sprawach.

W 2022 roku Warsztaty Terapii Zajęciowej Teatroterapia zostały nagrodzone SUPER LODOŁAMACZEM w kategorii Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa.

Dorota Baranowska

Tancerka w niezależnych produkcjach teatru tańca, choreografka, pedagog tańca współczesnego i kontakt improwizacji. W latach 2006-2013 wykreowała role do spektakli Grupy Przejściowej i Teatru Kolegtyw. Członek Podlaskiego Stowarzyszenia Tańca. Stypendystka programu „Młodzi Twórcy” miasta Białystok  oraz Marszałka Województwa Podlaskiego. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Niesłyszącym „MIG -iem” oraz Fundacją Szansa dla Niewidomych. W ramach choreografii społecznej zrealizowała projekty z osobami z niepełnosprawnością sensoryczną: 2022 „U-Czucie”, 2022 „Wszystkie inne zmysły”, 2021 „Instynkty”. W 2001 r. nagrodzona za pracę społeczną: Wolontariat Roku. Laureatka nagrody Idol Środowiska w 2022 r. 

Wiktoria Siedlecka-Dorosz

Teatrolożka i arteterapeutka. Absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Odbyła arteterapeutyczny staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. Od ponad dwudziestu lat działa na polu sztuki, terapii i edukacji. Pracowała w dziale Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, była dyrektorką szkoły Korczak. Szkoła Montessori, obecnie jest kierowniczką Działu Edukacji i Budowania Społeczności w Centrum Sztuki Włączającej / Teatr 21. Prowadzi zajęcia ze studentami arteterapii APS w Warszawie.


Teatry

Amatorska Grupa Teatralna „Kociołek” działa przy Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku. Aktorzy to młodzież z niepełnosprawnością. Grupa wielokrotnie brała udział w konkursach i przeglądach teatralnych: wojewódzkich, ogólnopolskich, a także międzynarodowych, otrzymując nagrody i wyróżnienia m.in.: II miejsce na 21. Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana” w kategorii zespoły Teatralne oraz Nagroda Główna Forum Teatrów Niezawodowych w kategorii teatrów młodzieżowych na II Wojewódzkim Przeglądzie Niezawodowej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy”. Opiekunem i instruktorem grupy jest Magdalena Lach – absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz logopedii na podyplomowych studiach logopedycznych.

„Mit o Syzyfie inaczej” to przedstawienie przygotowane na II Wojewódzki Przegląd Niezawodowej Twórczości Teatralnej PIKtoGRAmy. Zostało zainspirowane mitami Greków i Rzymian, a konkretnie mitem o Syzyfie, przeniesionym do świata owadów. Zeusem została mrówka, Aresem mucha, Herą pszczoła, Tanatosem gąsienica, a Syzyfem żuk. Akcja rozgrywa się na owadzim Olimpie. Syzyf zostaje zaproszony na bal i plotkuje z Zeusem o Dedalu i Ikarze. Po balu zdradza zasłyszaną plotkę o romansie Zeusa z nimfą drzewną. Zeus jest wściekły i wzywa boga śmierci – Tanatosa. Karą za plotkowanie ma być wtrącenie Syzyfa do Hadesu. Jednak ktoś uprzedza Syzyfa o zamiarach Zeusa… Spektakl otrzymał Nagrodę Główną Forum Teatrów Niezawodowych w kategorii teatrów młodzieżowych na II Wojewódzkim Przeglądzie Niezawodowej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy” organizowanym przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.


fot. FlapPeople Strokowski Michał

„Syn”. Nadstaw ucho. Słyszysz? Tam na wsi pies ujada. Uważaj. Spójrz, wyostrz wzrok, może zobaczysz, jak ćma trzepocze cienkimi skrzydłami, a liść pod pająkiem ugina się miękko. Może to Mamuna? Może Siubiela do sieni się skrada? Tam syn się narodził. Chodzą plotki, że we wsi obok dzieją się dziwne rzeczy. Wiesz gdzie to?

Spektakl powstał na bazie opowiadania Mirosława Miniszewskiego pt. „Podmieniony Syn”. Zrealizowano w ramach Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku i wsparciu Białostockiego Teatru Lalek.

Reżyseria: Grupa Wolność
Występują: Karol Smaczny, Mateusz Smaczny, Marcin Tomkiel
Muzyka: Michał Górczyński
Opieka literacka: Malika Tomkiel
Głosów użyczyli: Danuta Kierklo, Paweł Aigner, Ryszard Doliński
Plakat: Klara Wysocka

Szczegółowych informacji o konferencji udziela Dział Sztuki PIK:
tel. 85 740 37 15, e-mail: teatr@pikpodlaskie.pl,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

 

PATRONI WYDARZENIA:

Organizator

Telefon
504078846
Email
promocja@pikpodlaskie.pl
Strona internetowa

Informacje

Wstęp
Wolny

Miejsce

ul. św. Rocha 14, 15-879 Białystok, Poland
Telefon
85 744 68 63
Kategorie: Konferencje