Treść strony

Kabaret Seniorów Szpilka

Kabaret Seniorów Szpilka

Kabaret Seniorów „Szpilka” poszczycić się może już ponad 40-letnim stażem. Pomysł narodził się pewnego styczniowego dnia w 1981 r., kiedy to – jak pisała Władysława Fridrich, założycielka i kierownik artystyczny „Szpilki” – grupa emerytów i rencistów z Białegostoku i okolic postanowiła założyć kabaret przy Miejskim Domu Kultury w Białymstoku, by nie poddawać się ogólnie panującemu zniechęceniu. Przez lata istnienia silną stroną zespołu były, nawet w ciężkich chwilach, piękne kostiumy oraz muzyka, za którą odpowiadał Tadeusz Trojanowski, znany białostocki muzyk i kompozytor.

W trudnym momencie z pomocą przyszedł dyr. WDK – Kazimierz Derkowski, zapewniając pomoc materialną, organizacyjną i techniczną oraz niezbędną do odbywania prób i występów salę ze sceną. Akompaniatorem „Szpilki” był wówczas wybitny akordeonista – Krzysztof Szafara. Z czasem opiekunem kabaretu został były dyrektor WOAK – Andrzej Dyrdał, a muzykiem – Stefan Kopa. Obecnie zespołowi przygrywa Jerzy Kruszewski na akordeonie. „Szpilka” ma na swoim koncie ponad 800 występów, w tym także i za granicą tzn. w Niemczech, Holandii, na Litwie, Łotwie, Ukrainie i Białorusi. Osiem razy zdobyła I miejsce w kategorii kabaret na „Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów” w Bydgoszczy, wystąpiła na „Europejskim Zjeździe Związków Seniorów” w Stuttgarcie, jak również statystowała w serialu telewizyjnym „Boża Podszewka”. Zarząd Główny Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów przyznał jej Złotą Odznakę za całokształt pracy.

Rok 2012 to rok dużych sukcesów zespołu: I nagroda w kategorii zespołów kabaretowych w „Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów” w Bydgoszczy, Grand Prix w kategorii kabaretów na VII Festiwalu Zespołów Kabaretowych Seniorów z Mazowsza i Podlasia w Sokołowie Podlaskim, I Nagroda w Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów – Teraz My we Włochach.
Na przestrzeni 40 lat w „Szpilce” pracowało w sumie ok. 110 osób, zaś w dniu dzisiejszym zespół liczy 24 członków. Długoletnia wspólna przygoda zaowocowała wytworzeniem więzi niemalże rodzinnej. Członkowie zespołu obchodzą w swoim gronie wszystkie święta, uroczystości oraz dzielą chwile ważne prywatnie. Są też zawsze otwarci na nowych adeptów sztuki kabaretowej.

Dla kogo:
seniorzy

Liczba osób:
bez limitu

Instruktor:
Krzysztof Ławniczak / Jerzy Kruszewski

Kiedy:
w poniedziałek i środę w godz. 10.00 – 13.00
(od września do czerwca)

Gdzie:
ul. Jana Kilińskiego 8, PIKoteka, PIK w Białymstoku

Opłata miesięczna:
10 zł/os.

Kontakt:
a.czerwinska@pikpodlaskie.pl
tel: 85 740 37 15