Treść strony

Chór im. S. Moniuszki

Chór im. S. Moniuszki

W 1987 r. z inicjatywy Białostockiego Towarzystwa Śpiewaczego im. St. Moniuszki powstał Chór Pieśni Dawnej. Jego pierwszym dyrygentem był Kazimierz Puchalski, a następcą – Jerzy Śródkowski. Od 1993 r. przez kolejne sześć lat chórem kierowała Lidia Trojanowska. Wówczas to odłączył się on od BTŚ, tworząc organizację funkcjonującą pod nazwą Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych. Chór przyjął za patrona Stanisława Moniuszkę i odtąd nosi nazwę chór im. S. Moniuszki. Na stanowisko dyrygenta powrócił prof. Śródkowski, który w międzyczasie poświęcił się pracy w “Kurpiach Zielonych”. Znaczna część obecnych członków chóru to pierwsi kurpiowscy chórzyści ze starego składu ZPiT z lat 70. Chór niejednokrotnie brał udział w uroczystościach państwowych, kościelnych i okolicznościowych, uświetniając je swoimi występami. Koncertował za granicą m.in. na Ukrainie, Białorusi, Litwie, we Włoszech i Niemczech. Wielkim przeżyciem była wizyta u Ojca Świętego Jana Pawła II 5 maja 1993 roku, podczas której chór pod dyrekcją J. Śródkowskiego wykonywał pieśni maryjne, a także – po raz trzeci – pamiętną pieśń powitalną “Witaj nam Ojcze Święty”, która miała swoją premierę podczas wizyty Jana Pawła II w Białymstoku.

Na zaproszenie różnych instytucji, organizacji i towarzystw, chór występuje na terenie województwa podlaskiego i poza jego granicami. W Białymstoku rokrocznie koncertuje na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w auli Wydziału Prawa UwB. W roku 2007 dwukrotnie 11.01.2007 – sesja i 11.10.2007 na Inauguracji Roku Akademickiego. Zespół chóralny od szeregu lat bierze udział w obchodach „Dni Kultury Kresowej”, zapraszany przez Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna. W rocznicę urodzin lub śmierci J. Piłsudskiego zespół występuje w czasie mszy, a następnie przy pomniku z pieśniami legionowymi.

Od 2018 roku dyrygentem jest Marta Szałkiewicz. Obecnie chór składa się z 30 osób i koncertuje przeważnie na terenie województwa podlaskiego. W 2018 roku chór zdobył Pierwszą Nagrodę na II Ogólnopolskim Festiwalu Seniorów w Toruniu, w 2019 Srebrny Dyplom na II Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej „Nadzieja w Chórze” w Tykocinie. W 2020 Chór zajął I miejsce na XVII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora organizowanym przez Dom Kultury Zacisze w Warszawie. W marcu 2023 roku Chór został zaproszony do zaśpiewania kilku utworów na dwóch koncertach Dawida Podsiadło w Operze i Filharmonii Podlaskiej w ramach trasy koncertowej „Przed i Po Tour”. W swoim repertuarze zespół ma utwory religijne, patriotyczne, świeckie i ludowe. 

Dla kogo:
seniorzy

Liczba osób:
bez limitu

Instruktor prowadzący:
Marta Szałkiewicz

Kiedy:
we wtorek 14.00 – 17.00 i środę 15.00 – 18.00
(od września do czerwca)

Gdzie:
ul. Jana Kilińskiego 8, PIKoteka, PIK w Białymstoku

Opłata miesięczna:
10 zł/os.

Kontakt:
m.szalkiewicz@pikpodlaskie.pl
tel: 85 740 37 15