Treść strony

Muzyka

Konsultacje muzyczne.

  • Indywidualna nauka śpiewu
  • Przesłuchanie przed egzaminami do szkoły muzycznej

LICZBA OSÓB:

  • Spotkania indywidualne

CZAS TRWANIA:

  • 1 – 1,5 godziny

KOSZT:

  • Koszt jednorazowego spotkania 150 zł / h w PIK;

INSTRUKTOR PROWADZĄCY KONSULTACJE:
Marta Szałkiewicz
m.szalkiewicz@pikpodlaskie.pl,
szkolenia@pikpodlaskie.pl 
numer telefonu: 85 749 60 50