Jesteś na stronie: Dotacje na działania kulturalne
Treść strony

Dotacje na działania kulturalne

Dotacje na działania kulturalne

Podlaski Instytut Kultury uczestniczył w konferencji prasowej poświęconej dotacjom z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury dla podlaskich jednostek kultury. Spotkanie odbyło się 26 lutego 2020 w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki.

Konferencja miała na celu przedstawienie informacji na temat pozyskanych funduszy przez podległe marszałkowi województwa podlaskiego instytucje kultury. Jej gospodarzem był Piotr Adam Półtorak, dyrektor Teatru Dramatycznego w Białymstoku, a wśród zaproszonych gości znaleźli się: Karolina Szymańska-Skowronek (kierownik Działu Projektów PIK), Ewa Iżykowska-Lipińska  (dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku), Urszula Jabłońska (wicedyrektor OiFP), Jolanta Gadek (dyrektor Książnicy Podlaskiej w Białymstoku), Anna Wiśniewska (zastępca dyrektora Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu), Andrzej Lechowski (p.o. dyrektora w Muzeum Podlaskim w Białymstoku). Obecny był również Artur Kosicki – marszałek województwa podlaskiego.
 
Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku mógł pochwalić się aż pięcioma projektami, na które otrzymał dotacje. 
  1. Projekt „Blisko Chopina” z przyznaną kwotą dofinansowania 61 000 zł. Celem projektu jest wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej kultury muzycznej, jak i działań skoncentrowanych na tworzeniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej. W ramach realizacji zaplanowano wydarzenia koncertowe o zasięgu lokalnym, w miastach i gminach pozbawionych dostępu do oferty kulturalnej. 
  2. Projekt „Podlaskie sploty” z przyznaną kwotą dofinansowania 45 000 zł. Celem jest ochrona i zachowanie tradycyjnego tkactwa poprzez jego ożywienie i popularyzację, zwłaszcza wśród osób młodych. Planowane działania to nauka technik tkackich, zainteresowanie tradycyjnym tkactwem osób młodych, promowanie tkactwa jako produktu edukacyjno-turystycznego, budowanie tożsamości lokalnych społeczności.
  3. Projekt „Kultura dostępna dla każdego. Zniesienie barier architektonicznych, przebudowa i remont PIK w Białymstoku” z przyznaną kwotą dofinansowania 185 000 zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont w kamienicy położonej przy ul. Jana Kilińskiego 8 w Białymstoku, będącej obiektem wpisanym do rejestru zabytków, a którego właścicielem jest PIK. Zadanie ma na celu zapewnienie optymalnych warunków do działalności PIK i zawiera zadania w zakresie profesjonalizacji działań na rzecz promowania różnych dziedzin sztuki oraz wzmocnienia pozycji instytucji i jej wizerunku jako wiodącego centrum kulturalnego regionu, działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego obszaru północno-wschodniej Polski przy jednoczesnym otwarciu na ciekawe przejawy aktywności twórczej i dorobek kultury wschodnioeuropejskiej.
  4. Projekt „Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim” z przyznaną kwotą dofinansowania 127 000 zł. W ramach projektu realizowana jest pełna i kompleksowa diagnoza edukacji kulturowej województwa podlaskiego prezentująca wiedzę, statystyki i wnioski dotyczące działalności instytucji kultury, artystów, animatorów i sektora edukacji. Jej wyniki i rekomendacje pozwalają na planowanie działań instytucji samorządowych i ich organów prowadzących, m.in. poprzez wskazanie obszarów wymagających interwencji.
  5. Projekt „ART Spodki: przestrzeń – ludzie – inspiracje” z przyznaną kwotą dofinansowania 50 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności do sprawnego i efektywnego animowania kultury w ich najbliższym otoczeniu, przygotowania ich do działań w obszarze edukacji kulturalnej, inicjowania twórczych działań w przestrzeni społeczno-kulturowej oraz podejmowania aktywności na rzecz środowiska lokalnego. Projekt tytułem nawiązuje do należących do wnioskodawcy pawilonów wystawienniczo-artystycznych w centrum Białegostoku – Spodków.