Treść strony

Starosielskie wspomnienia – Krzysztof Obłocki

Krzysztof Obłocki, historyk-amator jest autorem monografii pt. „Starosielce miasto kolejarzy 1872-1996” wydanej przez WOAK w roku 1997. Jego druga książka, „Starosielskie wspomnienia” wydana także przez WOAK, jest rozwinięciem i uzupełnieniem poprzedniej o wspomnienia dotyczące losów starosieleckich rodzin, dzięki której poznajemy życie tej społeczności od czasów represji popowstaniowych przez życiorysy pionierów tworzących Kolej Brzesko-Grajewską, międzywojenną specyficzną atmosferę miasta kolejarzy, „zapomniane” fakty czasów powojennych, po lata współczesne.