Treść strony

Edukacja kulturowa w województwie podlaskim. Raport skrócony

Autorzy: Maciej Białous, Łukasz Kiszkiel, Małgorzata Skowrońska, Katarzyna Sztop-Rutkowska
Projekt okładki: Małgorzata Masłowiecka-Tomaszczuk
Przygotowanie do druku: Barbara Popławska
Autorzy zdjęć: Marcin Adamski (s. 4, 15), Ewelina Gilewska (s. 16, 36, 70, 74), Katarzyna Zagłoba (s. 35), Magdalena Wysocka (s. 47, 62), Elżbieta Półkośnik (s. 48), Katarzyna Zabłocka (s. 73)
Druk: Drukarnia LOGO – ART, www.logo-art.net
str. 76, format 180×180 mm

Partner: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, Białystok, www.soclab.org.pl 
Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
© Copyright by WOAK, Białystok 2016

ISBN 978-83-60308-41-7

Publikacja zrealizowana w ramach projektu „Podlaski Pomost Kultury” Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

Zdjęcia wykorzystane w wydawnictwie powstały podczas realizacji projektów grantowych w ramach konkursu „Zapraszamy do Gry – Lokalne projekty Edukacji Kulturowej”, organizowanego przez WOAK w ramach projektu Podlaski Pomost Kultury, dofinansowanego ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.

Badania, które stanowią podstawę niniejszej publikacji zostały przeprowadzone w okresie między kwietniem a wrześniem 2016 r. w województwie podlaskim. W analizie danych zastanych skupiono się na badaniu oficjalnych, urzędowych statystyk i dokumentów, szukając odpowiedzi na pytania o aktualną kondycję edukacji kulturowej w województwie podlaskim. Objęto nią kilka podstawowych obszarów:
1.   wskaźniki związane z działaniami kulturalnymi, dostępne w bazach Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych instytucji;
2.   dokumenty strategiczne jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gmin, powiatów i województwa pod kątem zapisów związanych z kulturą, edukacją kulturową i edukacją kulturalną;
3.   dostępne publikacje, diagnozy, ewaluacje na temat edukacji kulturowej w regionie;
4.   strony internetowe podmiotów zajmujących się działaniami z zakresu edukacji kulturowej pod kątem ich zawartości i funkcjonalności;

Poniższa publikacja powinna posłużyć lokalnemu Operatorowi programu Podlaski Pomost Kultury do optymalizacji działań na rzecz rozwoju edukacji kulturowej w regionie. Może jednak pomóc również wszystkim podmiotom zaangażowanym w działania z zakresu edukacji kulturowej w szukaniu najlepszych rozwiązań w codziennej pracy w społecznościach lokalnych.

Diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim (pełna wersja) (PDF, 3.7MB)
Autorzy: Maciej Białous, Łukasz Kiszkiel, Małgorzata Skowrońska, Katarzyna Sztop-Rutkowska
© Copyright by WOAK, Białystok 2016
ISBN 978-83-60308-43-1