Treść strony

ART Spodki – przestrzeń – sztuka – inspiracje

© Copyright by Podlaski Instytut Kultury, Białystok 2022
Redakcja: Emilia Świętochowska, Emilia Wyszkowska
Korekta: Emilia Świętochowska, Emilia Wyszkowska
Projekt graficzny: Studio Kreatywne We Shoot People Paweł Dudko
Wydawca: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 8, www.pikpodlaskie.pl
Druk: Drukarnia Panorama s.c., 15-378 Hryniewicze 70A

ART Spodki przestrzeń – sztuka – inspiracje (PDF, 25.2MB)

OPIS

„Art Spodki. Przestrzeń – sztuka – inspiracje” to kontynuacja projektu Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku z roku 2020, bazującego na walorach artystycznych miejsca i tworzącego platformę spotkań edukatorów i animatorów województwa podlaskiego z wybitnymi  artystami i kreatorami kultury. Art Spodki to cykl warsztatów edukacyjno-animacyjnych z obszaru przede wszystkim teatru, ale też muzyki, sztuki integracji oraz kreatywnego myślenia. Służą rozbudzaniu twórczego myślenia, rozwijaniu zdolności, poszerzeniu wiedzy. W ramach projektu powstała publikacja pn. „CZTERY STRONY TEATRU. Scenariusze zajęć teatralnych”. To wydawnictwo edukacyjne, gotowe scenariusze zajęć, które animatorzy i edukatorzy będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy.

SPIS SCENARIUSZY ZAJĘĆ TEATRALNYCH:

Maria Elwira Twarowska „Melodyjki, rytmiczanki i skakanki wymyślanki”
Maria Elwira Twarowska „Rytm w ruchu, ruch w rytmie”
Emilia Wyszkowska „Integracja grupy – poznajmy się”
Emilia Wyszkowska „Twórcze poszukiwanie własnych zasobów”
Janusz Byszewski „Rekonstrukcja – działanie twórcze”
Janusz Byszewski „Zaprojektuj swoją manifestację”
Kamilla Gryszel „Grupa daje moc – nasze wspólnie wypracowane zasady”
Kamilla Gryszel „Integracja grupy z wykorzystaniem gier Teatru Uciśnionych”
Martyna Štěpán-Dworakowska „Gra rysunkowa”
Martyna Štěpán-Dworakowska „Kostium z papieru”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.