Treść strony

Dyrektorzy Instytucji Kultury – ankieta

Dyrektorzy Instytucji Kultury – ankieta
1. Czy w Państwa instytucji prowadzony jest teatr amatorski, niezawodowy, koło teatralne? *
2. Dla jakiej grupy przeznaczone są zajęcia? (można podać więcej niż jedną odpowiedź) *
3. Czy w Państwa instytucji pracuje osoba odpowiedzialna za działania związane z amatorskim ruchem teatralnym? *
4. Czy planują Państwo zatrudnienie pracownika / instruktora do spraw teatralnych w Państwa instytucji? *
5. Czy planują Państwo delegować jednego ze swoich pracowników etatowych do działań związanych z reaktywacją amatorskiego ruchu teatralnego w Państwa instytucji? *
6. Czy planują Państwo delegować jednego ze swoich pracowników na szkolenia związane z kursem instruktorskim, warsztatami dla instruktorów (w tym warsztaty i szkolenia online) *
7. Czy interesują Państwa szkolenia z obszarów teatralnych w formie kursów, warsztatów, jednodniowych szkoleń? *
8. Czy preferują Państwo szkolenia teatralne w formie tradycyjnej i/lub w formie online? *
9a. Jakimi formami teatralnymi byliby Państwo zainteresowani? (można podać więcej niż jedną odpowiedź) *
9b. Jakimi obszarami okołoaktorskimi byliby Państwo zainteresowani? (można podać więcej niż jedną odpowiedź) *
9c. Jakimi obszarami teatralnymi byliby Państwo zainteresowani? (można podać więcej niż jedną odpowiedź) *
10. Jakie terminy szkoleń byłyby dla Państwa najbardziej dogodne? *
11. W jakim wieku jest pracownik zajmujący się działalnością teatralną w Państwa instytucji? *
12. Jakie wykształcenie ma pracownik zajmujący się działalnością teatralną w Państwa instytucji?
13. Jakie doświadczenie ma pracownik zajmujący się działalnością teatralną w Państwa instytucji? *
14. Jakie zaplecze posiada Państwa instytucja do prowadzenia działalności związanej z amatorskim ruchem teatralnym? (można podać więcej niż jedną odpowiedź) *
15. Czy w budżecie instytucji mają Państwo przeznaczoną pulę na działania teatralne (działanie teatru, zakup materiałów do realizacji scenografii, kostiumów, organizacje premier, konkursy recytatorskie, itp.)? *
16. Czy kwota w budżecie, która jest możliwa do przeznaczenia na tego typu działania jest wystarczająca? *
17. Z jakich konkursów Państwa instytucja stara się finansować swoje działania teatralne? *
18. Jakie kwoty chcieliby Państwo przeznaczyć na jednorazowe wydarzenie teatralne (premiera spektaklu / przegląd recytatorski)? *
19. Czy w ramach przygotowania do premiery chcieliby Państwo korzystać z fachowej pomocy? (można podać więcej niż jedną odpowiedź) *
20. Czy tekst, na którym Państwa instruktor bazuje przygotowując spektakl jest: *
21. Czy w zasobach Państwa instytucji znajdują się osoby, które mogą pomóc przy realizacji spektaklu? (promocja, akustyk, osoba od światła, plastyk, itd.) *
22. Czy w kontaktach (uczestnicy zajęć, rodzice, dziadkowie, koło gospodyń, klub seniora, itd.) Państwa instytucji znajdują się osoby które mogą pomóc przy realizacji spektaklu? (promocja, akustyk, osoba od światła, plastyk, itd.) *
23. Czy w działaniach teatralnych oczekują Państwo wsparcia merytorycznego ze strony pracowników Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku? *
24. Czy interesują Państwa cykliczne spotkania wspierające pracę instruktorów teatralnych jak konferencje, kongresy, szkolenia, warsztaty, przeglądy spektakli? *