Jesteś na stronie: ZPiT Kurpie Zielone – nabór 2022/2023
Treść strony

ZPiT Kurpie Zielone – nabór 2022/2023

ZPiT Kurpie Zielone – nabór 2022/2023

Zachęcamy do zapoznania się z datami najbliższych naborów do zespołu, do wszystkich grup wiekowych.

GRUPY DZIECIĘCE
Grupa 6-7 lat: 14 i 21 września, godz. 16:00
Grupa 8-10 lat: 12 i 19 września, godz. 16:00
Grupa 11-13 lat: 14 i 21 września, godz. 16:45

GRUPA MŁODZIEŻOWA
Grupa 14-18 lat: 12 i 19 września, godz. 18:30

GRUPA DOROSŁA
Grupa 18+: 6 i 13 października, godz. 19:00
Grupa 40+: 12 i 19 września, godz. 20:15

GRUPA WOKALNA
6 i 13 października, godz. 19:00

Odpłatność dla dzieci i młodzieży: 10 zł za miesiąc, płatne minimum za pół roku z góry. 


Kadra prowadząca

Marta Shalkevich – wokalistka, dyrygentka, instruktorka emisji głosu.
Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej w Grodnie w klasie dyrygentury chóralnej, szkoły Wokalno-Aktorskiej w Krakowie oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Ukończyła również historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2016 roku prowadziła zajęcia z emisji głosu na Niepublicznej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku oraz zajęcia umuzykalniające z dziećmi w białostockim przedszkolu „Akacja”. W latach 2017 – 2018 była dyrygentką chóru „Rozśpiewana 19” w Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku, z którym brała udział w projekcie „Rozśpiewany Białystok”. Od 2018 roku kieruje chórem im. Stanisława Moniuszki działającym przy Podlaskim Instytucie Kultury, z którym w 2018 roku zdobyła pierwsze miejsce na Festiwalu Seniorów w Toruniu, w 2019 roku srebrny dyplom na II Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej w Tykocinie, a w 2020 roku pierwsze miejsce na XVII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora organizowanym przez Dom Kultury Zacisze w Warszawie. Od 2019 roku jest zatrudniona na stanowisku starszego instruktora do spraw muzyki w Podlaskim Instytucie Kultury. Prowadzi zajęcia wokalne w ZPiT „Kurpie Zielone”, a także grupę wokalną. Koordynuje Ogólnopolski Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus.

Anna Urszula Krupienik
Absolwentka Samorządowego Ogniska Baletowego w Białymstoku, wieloletnia tancerka ZPiT „Kurpie Zielone”, ukończyła IKK z dziedziny tańca nowoczesnego i tańca polskiego. Przez pięć lat prowadziła sekcję tańca towarzyskiego na UTW w Białymstoku. Również przez pięć lat uczyła tańca klasycznego w Ognisku Baletowym Domu Kultury „Śródmieście”, jeździła na letnie obozy z biurem podróży Almatur jako instruktor tańca.

Patryk Jabłoński – kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, wykwalifikowany choreograf i instruktor tańca. 
Absolwent studium Mazowieckiego Instytutu Kultury kierunku taniec ludowy. Reprezentant ZPiT UW „Warszawianka” w Turniejach Tańców Polskich w latach 2016-2018. Reprezentant Polski na „60 Vienna Opera Ball” w Wiedniu w 2016r. Choreograf „Kupalnocki” dla Roots Youth Folk Company w niderlandzkim Arnhem. Dyrektor artystyczny „Polanie” Polish Folk Song and Dance Association oraz „Krakusy” Polish Folk Dance Association w kanadyjskim Calgary w latach 2019-2020. Twórca międzynarodowej grupy „Jablonsky Dance School”, promującej zdrowy tryb życia w czasie pandemii w 2020 roku. Współorganizator II Kongresu Tańca w Warszawie w 2020 roku. Choreograf układu tanecznego do teledysku „Marcowy” zespołu TULIA. Choreograf i tancerz filmu promocyjnego Akademii Sztuki w Szczecinie. Założyciel i dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Pomerania” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu w latach 2021-2022.

Kontakt
Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
ul. św. Rocha 14, 15-879
tel.: 85 744 63 13 lub 85 749 60 50
mail:  kurpie.zielone@pikpodlaskie.pl 


Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, działający przy Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku, to jedna z najstarszych tego typu grup nie tylko w województwie, ale też w Polsce. Rozpoczął swoją działalność w 1953 r., z inicjatywy prof. Stefana Sobierajskiego, a w 1956 r. połączył się z zespołem Związku Zawodowego Pracowników Drogowych „Podlasie”. „Gazeta Białostocka” zainicjowała wtedy plebiscyt na określenie nowo powstałej grupy, w którym wygrała nazwa „Kurpie Zielone”.

Nieprzerwana, 65-letnia działalność zespołu jest zjawiskiem bez wątpienia wyjątkowym. Obecnie Kurpie Zielone liczą prawie stu członków, ale od momentu powstania, w grupie tańczyło, śpiewało i grało ponad dwa tysiące osób. Zespół tworzą studenci i uczniowie oraz osoby pracujące, nie tylko z Białegostoku, ale z całego województwa podlaskiego (m.in. z Grajewa, Siemiatycz, Hajnówki czy Suwałk), a nawet z innych regionów Polski (Ełk, Warszawa). Oprócz grupy dorosłej funkcjonują też sekcja młodzieżowa oraz trzy grupy dziecięce, tzw. Małe Kurpie.

Od samego początku repertuar zespołu opierał się przede wszystkim na tradycjach sąsiadujących ze sobą regionów: Podlasia, Kurpi Zielonych i Kurpi Białych, ale stale wzbogacany jest o nowe kompozycje. Obecnie grupa prezentuje nie tylko folklor z terenu województwa podlaskiego, ale też ziem górskich (Spisz, Orawa, Żywiecczyzna, Ziemia Sądecka, Beskid Niski) i innych regionów. Ponadto, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, oferta repertuarowa poszerzyła się o nowe opracowania choreograficzne polskich tańców narodowych. 

W ciągu 65 lat działalności zespół dał blisko dwa tysiące koncertów, które obejrzało ponad milion widzów, występował w niemal całej Polsce oraz w ponad dwudziestu krajach Europy, Azji i Ameryki. Najważniejszym celem Kurpi Zielonych jest działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie tradycji ludowych Podlasia i Kurpiowszczyzny, popularyzowanie najpiękniejszych pieśni i tańców polskich oraz ich prezentacja w formie scenicznych opracowań. 

Przez wiele lat repertuar Kurpi Zielonych tworzyli kierownik artystyczny Andrzej Dyrdał oraz choreograf Wiesław Dąbrowski. Od 2016 roku nowy program grupy przygotowuje choreograf Mariusz Żwierko, kierownik artystyczny zespołu, a kierownikiem muzycznym jest Andrzej Grzybowski.

Więcej o ZPiT Kurpie Zielone na stronie: https://pikpodlaskie.pl/dzialalnosc/zespoly/zespol-piesni-i-tanca-kurpie-zielone/