Jesteś na stronie: Wspomnienie prof. Andrzeja Strumiłły
Treść strony

Wspomnienie prof. Andrzeja Strumiłły

Wspomnienie prof. Andrzeja Strumiłły

Żegnamy prof. Andrzeja Strumiłłę – artystę, podróżnika, poetę i mistrza kilku pokoleń.

Był postacią nietuzinkową: skromny, wyciszony, refleksyjny, z nienarzucającą się mądrością w postrzeganiu rzeczy ważnych, zarówno w życiu, jak i sztuce. Dla młodych, zwłaszcza poszukujących artystów był wielkim autorytetem, wzorem pokory wobec natury i uważności wobec wszelkich przejawów kreacji. Dla innych był zarówno wsparciem, jak i wymagającym partnerem, motywującym do myślenia. Potrafił przy tym pięknie mówić – kwieciście, zajmująco, nie szczędząc osobistych dygresji i wypływających z nich konkluzji. Trudno uwierzyć, że realizował swoją twórczość za pomocą tak wielu środków, uprawiał bowiem malarstwo, rzeźbę i grafikę, rysunek i fotografię, ilustratorstwo, wystawiennictwo
i scenografię. Wiele uwagi poświęcił projektowaniu książek.

Mieliśmy okazję gościć profesora w naszej instytucji (wtedy jeszcze pod nazwą WOAK)
w roku 2017 – Roku Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim. Jako gość honorowy przybył wtedy na podsumowanie Konkursu Plastycznego „Portret artysty”, w którym dzieci i młodzież przedstawiały go na swoich obrazkach. Powiedział wtedy: „Wiele się z nich o sobie dowiedziałem…”.

Wspomnijmy go więc, patrząc oczami dzieci

Andrzej Strumiłło urodził się 23 października 1927 r. w Wilnie.
Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego i na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
W latach 50. rozpoczął współpracę z Polską Izbą Handlową, dzięki czemu miał możliwość podróżowania po Europie i krajach Dalekiego Wschodu. Odwiedził m.in. Nepal, Indie, Japonię, Tajlandię, Wietnam, Mongolię, Chiny, Syrię, Turcję, Syberię i Kaukaz.
Po powrocie do kraju pracował na stanowisku profesora krakowskiej ASP, by kilka lat później wyjechać do Nowego Jorku, gdzie został kierownikiem Graphic Presentation Unit Sekretariatu Generalnego ONZ.

W końcu, w 1984 roku, osiadł na stałe w Maćkowej Rudzie nad Czarną Hańczą.
Był jednym z inicjatorów, a potem organizatorem, interdyscyplinarnych spotkań
„Sztuka i środowisko” w Wigrach oraz Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego „Integrart”.
Artysta był wyróżniony wieloma nagrodami państwowymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.
Był również honorowym obywatelem Suwałk. Dorobek artysty, m.in. obrazy, fotografie, ilustracje książkowe, przedmioty przywiezione z wielu podróży na Daleki Wschód można stale oglądać w Galerii Andrzeja Strumiłły w Suwałkach.

We środę, 15 kwietnia 2020r., w południe, zostanie odprawiona msza pogrzebowa w kościele parafialnym
 pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach, po czym nastąpi wyprowadzenie prochów na cmentarz parafialny w Magdalenowie. Magistrat w Suwałkach poinformował na stronie miejskiej, że w związku z pandemią koronawirusa i wynikającymi z tego ograniczeniami zainteresowani mogą przesyłać w formie elektronicznej kondolencje, które następnie urząd miasta wydrukuje i stworzy z nich księgę kondolencyjną.
Wpisy można przesyłać na adres e-mail:
bpm@um.suwalki.pl