Jesteś na stronie: Więc chodź, wyhaftuj mój świat! Handmade po podlasku
Treść strony

Więc chodź, wyhaftuj mój świat! Handmade po podlasku

Czwarte spotkanie Pikseli, tym razem pod hasłem „Więc chodź, wyhaftuj mój świat. Handmade po podlasku” już za nami.

Czwarte spotkanie, pod hasłem „Więc chodź, wyhaftuj mój świat. Handmade po podlasku” odbyło się online 25 listopada 2021 roku, o godz. 13.00. Wzięli w nim udział: dr Ewa Kępa (Uniwersytet w Białymstoku), Krystyna Kunicka (PIK) oraz Agnieszka Jakubicz (PIK, Zafolkowana). Poprowadził je Mariusz Żwierko (Podlaski Instytut Kultury), kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”.

Uczestnicy odpowiedzieli na kilka pytań dotyczących tematu spotkania: Co to jest i czemu służy rękodzieło? Kto to jest twórca ludowy i jak odnajduje się we współczesności? Czy tradycyjne motywy można modyfikować? Jak wyglądają współczesne inspiracje tradycyjnym rękodziełem? Czy dotyczą one tylko treści, czy też form? Jaką funkcję społeczno-kulturową pełni dziś uprawianie rękodzieła? Jak nawiązać osobisty związek z dziedzictwem kulturowym pod postacią rękodzieła? Czym są twórcze praktyki codzienności?

PIKsele – cykl rozmów o kulturze, powstaje we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku w celu wsparcia kompetencji środowiska osób zajmujących się kulturą w sposób naukowy, ale także praktyczny: podlaskich animatorów, muzealników, edukatorów, antropologów, etnografów itp. Do rozmów zapraszani są uznani badacze, kulturoznawcy oraz animatorzy.

Nazwa Piksele, w intencji organizatorów, nawiązuje do najmniejszego elementu obrazu – cząstki, która w swojej wielokrotności tworzy całość. Od ogółu do szczegółu podczas rozmów z naszymi gośćmi będziemy zaglądać w meandry przestrzeni i dyskursu rodzącego się wokół działań animacyjnych, by wszystkim zainteresowanym dać możliwość szerszego spojrzenia na całość szeroko pojętej kultury i edukacji kulturowej w naszym województwie i kraju.

Pierwsze spotkanie, pod hasłem „Wszyscy jesteśmy zanurzeni w kulturze”, odbyło się online 9 lutego 2021 roku, w ramach Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej, zainicjowanego przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.  

PIKsele można oglądać na kanale YouTube Podlaskiego Instytutu Kultury.

Krystyna Kunicka – kierownik Działu Sztuk Plastycznych PIK w Białymstoku. Prezes Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury w Białymstoku. Absolwentka Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Uczestniczyła m.in. w Interdyscyplinarnych Warsztatach organizowanych przez Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie i Grupę PARTNER. Pracowała jako nauczyciel plastyki oraz rękodzieła. Prowadziła i organizowała różnorodne kursy dla instruktorów i nauczycieli z zakresu plastyki i sztuki ludowej. Organizowała dziesiątki wystaw i warsztatów związanych z upowszechnianiem plastyki i sztuki ludowej i profesjonalnej. Realizator, pomysłodawca i koordynator wielu projektów z zakresu plastyki, animacji i edukacji kulturalnej oraz kultywujących tradycje rękodzieła ludowego, dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, m.in. tkackich (1997-2001), garncarskich (1998-2003), rękodzieła ludowego (od 1999 r.). Otrzymała m.in. Nagrodę Ministra Kultury w dziedzinie animacji kultury (2002) oraz Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upowszechnianiu kultury (2007).

Ewa Kępa (Uniwersytet w Białymstoku) – doktor kulturoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Studiów nad Kulturą Współczesną i Filmem Instytutu Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi interdyscyplinarne studia nad kulturą współczesną ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gender studies. Docieka znaczeń ukrytych pod powierzchnią zdarzeń codziennych. Bada kontynuacje tradycyjnego „kobiecego” rękodzieła w kulturze współczesnej oraz zajmuje autoetnografią. Autorka wielu publikacji. W tym współautorka książki Świat wartości i jego reprezentacje we współczesnych filmach i serialach (2018) oraz autorka książki Historie wydobyte z cienia. Autobiograficzne relacje starszych kobiet (2012).

Agnieszka Jakubicz – ukończyła specjalizację kulturoznawczą na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Etnografią zajmuje się zawodowo jako instruktor w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku. Jest współkoordynatorem Międzynarodowego Festiwalu „Podlaska Oktawa Kultur”. Twórczyni marki rękodzielniczej „Zafolkowana”, której motywem przewodnim jest patrzenie na tradycję przez współczesny pryzmat. Tworzy rękodzieło inspirowane wzornictwem ludowym, oparte w większości na technice haftu. Tradycyjne motywy wplata w rzeczy użytkowe, głównie w biżuterię. Nieustannie poszukuje inspiracji do tworzenia, ponieważ przeszłość jest dla niej powodem do dumy.

Mariusz Żwierko (Podlaski Instytut Kultury) – choreograf, instruktor tańca, kierownik artystyczny ZPiT „Kurpie Zielone”, założyciel i kierownik zespołu Woda Na Młyn, reżyser taneczny, konferansjer. Autor kompozycji scenicznych dla wielu zespołów folklorystycznych w Polsce oraz Teatru Pijana Sypialnia z Warszawy. Prowadzi warsztaty dla instruktorów tańca ludowego. Członek stowarzyszenia Passionfruits, zajmującego się edukacją kulturalną. Studiował nauczanie języka niemieckiego oraz germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także kulturoznawstwo na Uniwersytecie w Białymstoku, na specjalności Kultura Podlasia.