Treść strony

Tkanina

Tkanina to wyrób włókienniczy płaski powstający w wyniku przeplatania ze sobą (według założonego splotu) wzajemnie prostopadłych układów nitek osnowy i wątku. Proces wytwarzania tkaniny nazywa się tkaniem i wykonywany jest na krosnach tkackich (ręcznych lub mechanicznych). Półproduktem do produkcji tkanin jest przędza tkacka. Warsztaty mają na celu interpretacje założeń zasad tkackich, zamiast tradycyjnych ram tkackich będziemy używać naturalnych gałęzi. Zapoznamy się z techniką snucia oraz podstawowymi splotami. Zajęcia poszerzają rozumienie tradycyjnego tkactwa do wymiaru rzeźby lub instalacji w przestrzeni.

.GRUPA DOCELOWA: 

  • Instruktorzy, nauczyciele, kluby seniora, Koła Gospodyń wiejskich, grupy zorganizowane

LICZBA OSÓB:

  • minimum 10 osób
  • maksymalnie 15 osób

CZAS TRWANIA: 

  • 5 godzin

KOSZT WARSZTATU:

  • 1 000 zł / 100 zł / osoba przy minimalnej ilości uczestników

INSTRUKTOR PROWADZĄCY:

  • Magdalena Talmon

KONTAKT:

szkolenia@pikpodlaskie.pl
m.talmon@pikpodlaskie.pl 

Numer telefonu: 85 740 37 15