Treść strony

Integracja przez sztukę

Warsztaty  integracyjne to skuteczny sposób na budowę dobrze funkcjonującego zespołu. Warsztaty integracyjne mogą rozwijać kreatywność, poprawiać relacje  dzięki czemu zespół może  pracować sprawniej. Całodniowe warsztaty przygotowane są według zasady  „oswajamy przez doświadczanie” dlatego też program zakłada czynny i praktyczny udział uczestników
w zajęciach, drmowych i manualnych i tanecznych.

Integracja poprzez zajęcia dramowe:

Drama to interaktywna metoda pracy z grupą wykorzystująca naturalną umiejętność wchodzenia w role. Zabawy integracyjne pozwolą uwolnić emocje, rozluźnić atmosferę
i przygotują do kolejnych działań warsztatowych

Taniec tradycyjny:

Uczestnicy zajęć poznają niestylizowane kroki do mazurków, oberków, kujawiaków, polek, tang, fokstrotów itp., nauczą się wirowania w parze, po kole, zabaw w dwójkach, trójkach, grupie

Wianki:

Na warsztatach przybliżone będą techniki tworzenia wianków z wikliny. Uczestnicy  stworzą wianki o charakterze świątecznym lub w dowolnej tematyce związanych z sezonową kompozycję.

GRUPA DOCELOWA: 

 • pracownicy instytucji kultury
 • pracownicy placówek oświatowych
 • pracodawcy zainteresowani integrację, budowę i rozwój zespołów w swoich firmach i organizacjach

LICZBA OSÓB:

 • minimum 10 osób
 • maksymalnie 20 osób

CZAS TRWANIA

 • 6, 5 godzin warsztatu (plus przerwy)
  • drama – 2,5 godziny
  • wianki –2,5 godziny
  • taniec –1,5 godziny

KOSZT WARSZTATU:

 • 2 400 zł /240 zł / osoba przy minimalnej ilości uczestników

INSTRUKTORZY PROWADZĄCY: 

 • Emilia Wyszkowska, Magdalena Talmon, Dariusz Kryszpiniuk

KONTAKT

szkolenia@pikpodlaskie.pl 

e.wyszkowska@pikpodlaskie.pl / 85 749 60 50

m.talmon@pikpodlaskie.pl  / 85 740 371 5

d.kryszpiniuk@pikpodlaskie.pl / 85 744 63 13