Treść strony

Warsztaty prowadzone metodą dramy – formularz zgłoszeniowy

Warsztaty dramy w Spodkach
Rodzaj zgłoszenia
(Opcjonalnie) Szczególne potrzeby uczestnika zajęć
Zgoda na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych Podlaskiego Instytutu Kultury i w Internecie
Zgoda dobrowolna