Treść strony

Z radością Mu śpiewajmy

Z radością Mu śpiewajmy

Projekt realizowany przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu.

W ramach realizacji projektu zostały osiągnięte takie cele jak aktywizacja społeczna mieszkańców gminy, w tym w szczególności dzieci i młodzieży; integracja społeczna poprzez organizację warsztatów i koncertu a także rozwijanie umiejętności wokalnych. W sierpniu 2021 roku w siedzibie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu odbyły się warsztaty gospelowe. Uczestnicy pracowali nad emisją głosu, rytmiką, poznali technikę prawidłowego oddechu oraz udoskonalali swoje zdolności ruchu scenicznego. 29 sierpnia w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej został zorganizowany koncert podsumowujący projekt pn. „Błogosław duszo moja Pana”.

Zorganizowano dwa wydarzenia artystyczne, w których wzięło udział łącznie 30 osób oraz 400 widzów jako uczestników pośrednich.