Treść strony

Przygoda z Doliną Narwi

Przygoda z Doliną Narwi

Projekt realizowany przez Narwiański Park Narodowy w Kurowie.Podczas realizacji projektu uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób i w jakim zakresie obszar, na którym znajduje się Narwiański Park Narodowy wpłynął na życie tutejszej ludności. Uświadomili sobie też, w jaki sposób życie w sąsiedztwie rzeki Narew wpłynęło na tutejszą kulturę. Wywiady z przyrodnikami i lokalną społecznością pozwoliły zrozumieć tradycję i kulturę nadnarwiańskich gmin. Ponadto pogłębiona została wiedza związana z ochroną środowiska i koniecznością ochrony tak wyjątkowej rzeki jaką jest Narew. Finałem był konkurs.

Do udziału w projekcie zgłosiło się łącznie 17 uczestników, którzy wzięli udział w 6 spotkaniach.