Treść strony

Ona jest taka z natury!

Ona jest taka z natury!

Projekt realizowany przez Gminne Centrum Kultury w Gródku.

Projekt powstał w ramach partnerstwa pomiędzy GCK w Gródku a Przedszkolem Samorządowym w Gródku, Szkołą Podstawową w Gródku, Nadleśnictwem Waliły oraz Sołectwami Wsi Wiejki, Załuki oraz Waliły Dwór. Grupę docelową stanowiły dzieci w wieku 4-8 lat. Rezultatem wynikającym z realizacji projektu było przede wszystkim zdobycie większej świadomości uczestnictwa w kulturze i jej aktywne współtworzenie. Zostało zorganizowanych 6 warsztatów; każdy na inny temat lecz ściśle związany z Naturą Kultury: dźwięczność, emocjonalność, rytmiczność.

Łącznie zorganizowano 6 wydarzeń kulturalnych, w których wzięło udział 100 osób.