Treść strony

Ocalić od zapomnienia – szlakiem podlaskich krzyży

Ocalić od zapomnienia – szlakiem podlaskich krzyży

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy” w Kozińcach.

W ramach projektu przeprowadzono konkurs dotyczący wskazania krzyża przydrożnego usytuowanego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże i opisania jego historii zebranej od mieszkańców, którzy ją pamiętają. Wszystkie zgromadzone materiały – fotografie wraz z opisami zostały zebrane w albumie, jako lokalna kronika i dodatkowo przedstawione w postaci wystawy prezentowanej w Gminnym Centrum Kultury, a ich autorzy otrzymali nagrody. Na zakończenie harcerze śpiewali pieśni. Uczestnicy projektu wzięli udział w prelekcji dotyczącej historii krzyży i elementów kultury z tym związanej oraz w warsztatach pokazujących etapy renowacji starych krzyży. Działania te wpłynęły na poprawę wizerunku wsi poprzez odnowienie zapomnianych krzyży oraz na uświadomienie uczestnikom projektu, jaki wpływ miała lokalna historia tworzona przez naszych przodków na współczesne życie, dały możliwość współtworzenia otoczenia oraz wzbudzenia poczucia odpowiedzialności za otaczającą sztukę widoczną w postaci przydrożnych krzyży. Uczestnicy projektu wzięli także udział w wycieczce szlakiem podlaskich krzyży, w czasie której poznali historię krzyży z terenu województwa podlaskiego.

Zorganizowano łącznie 4 wydarzenia, w których wzięło udział 35 osób.