Treść strony

Drozdowo w grze – gra w Drozdowie

Drozdowo w grze – gra w Drozdowie

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy – Świetlicę w Drozdowie.

Głównym działaniem projektu było stworzenie gry planszowej o Drozdowie, zbudowanej z modułów zwanych hexami (elementami przypominającymi plaster miodu) wyciętych ze sklejki i połączonych ze sobą jak puzzle. Każdy element gry został samodzielnie zaprojektowany i wyprodukowany przez młodzież – uczestników warsztatów nt. walorów przyrodniczych i historycznych swojej miejscowości. Elementy edukacyjne jakie znalazły się na kartach w formie ciekawostek o Drozdowie wprowadziły nowy element poznawczy dla młodych odbiorców, co przyczyniło się do wzmocnienia tożsamości lokalnej oraz społecznej integracji.  

Zorganizowano 5 wydarzeń kulturalnych, w których wzięło udział 65 osób.