Treść strony

Dotykam, patrzę, smakuję, czuję naturę!

Dotykam, patrzę, smakuję, czuję naturę!

Projekt realizowany przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach.

W ramach projektu w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach odbyły się 3 turnusy interdyscyplinarnych zajęć dla dzieci. W ramach każdego turnusu przeprowadzono:

1) Spotkanie informacyjne i prelekcję wstępną dotycząca przyrody. Szczególną uwagę zwrócono na rośliny i zioła występujące w naszych ogrodach, lasach i na łąkach, oraz możliwość ich wykorzystywania.

2) Wyjazd do placówki naukowo-badawczej (Narwiański Park Narodowy w Kurowie, Ziołowy Zakątek w Korycinach, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu). Wyjazdy zostały połączone z zajęciami edukacyjnymi (warsztaty przyrodnicze, tradycji zielarskich, herbaciane). Dzieci poznały zastosowanie roślin i ziół w praktyce oraz zaobserwowały zwierzęta, które występują na naszych terenach.

3) Spotkanie z leśnikiem – dzieci dowiedziały się jak zachowywać się lesie, jakie gatunki zwierząt występują w naszych lasach, jak dbać i chronić zwierzęta i rośliny.

4) Warsztaty kulinarne – przeprowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich „Bruszewiacy” w Bruszewie. Dzieci w praktyce wykorzystały wiedzę oraz produkty dostępne w gospodarstwach, na polach i w lasach naszej gminy z pomocą pań z KGW.

Łącznie zorganizowano 46 wydarzeń artystycznych i kulturalnych, w których wzięło udział 45 osób.