Treść strony

Białe bogactwo Mielnika – ocalić od zapomnienia

Białe bogactwo Mielnika – ocalić od zapomnienia

Projekt realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mielniku.

Młodzież biorąca udział w projekcie poprzez edukację kulturową we współpracy ze społecznością lokalną poznała dzieje wydobycia i produkcji wyrobów kredowych na terenie Mielnika. Poprzez działania projektowe pobudzono kreatywność, współpracę w grupie oraz kompetencje komunikacyjne młodzieży. Młodzież samodzielnie opracowała materiał fotograficzny i przeprowadziła wywiady, które następnie zostały zebrane w formie publikacji.  Dodatkowo przeprowadzono warsztaty w muzeum geologicznym, przybliżając historię kredy. Grupa projektowa odwiedziła Mielnickie Zakłady Kredy, ponadto zorganizowano dla młodszych warsztat plastyczne z lokalnym artystą Witoldem Iliniczem.

Łącznie zorganizowano 5 wydarzeń kulturalnych, w których wzięło udział 12 osób.