Jesteś na stronie: Twórcy i artyści z Podlaskiego ze stypendiami!
Treść strony

Twórcy i artyści z Podlaskiego ze stypendiami!

Twórcy i artyści z Podlaskiego ze stypendiami!

To wspaniała wiadomość: kilkoro twórców i artystów z naszego województwa otrzymało stypendia w ramach programu „Kultura w sieci”. Konkurs miał pomóc artystom w trudnym czasie pandemii. Na liście osób, które otrzymają trzymiesięczne stypendia, znaleźli się twórcy i artyści, z którymi Podlaski Instytut Kultury współpracuje od wielu lat.

I tak stypendia otrzymają nasze tkaczki: Bernarda Rość z Szaciłówki i Alicja Kochanowska z Janowa. Za pieniądze z programu będą udostępniały w sieci tajniki warsztatu tkackiego i prezentowały tkaniny dwuosnowowe.

Z pomocy ministerstwa skorzystają również nasi garncarze: Ireneusz Piechowski i Mirek Piechowski z Czarnej Wsi Kościelnej. Zaproszą oni do wirtualnego warsztatu garncarskiego, gdzie pokażą tradycyjny wyrób ceramiki siwej.

W sieci będzie można również zobaczyć wyrób drewnianych łyżek i innych drobnych sprzętów potrzebnych w dawnym gospodarstwie wiejskim. Ginące już rzemiosło zaprezentuje Mieczysław Baranowski z Zamczyska.

W gronie stypendystów znalazł się także Krzysztof Chyży z Białegostoku, malarz od lat współpracujący z Podlaskim Instytutem Kultury. Jego zadanie to upowszechnianie malarstwa w sieci.

Podlaski Instytut Kultury będzie podążał wirtualnym śladem stypendystów i na bieżąco informował o prezentacji ich dorobku w sieci. Już teraz planujemy cykl felietonów o pracy twórców i artystów, które będzie można oglądać na stronie PIK.