Jesteś na stronie: Podlaskie Sploty – podsumowanie projektu
Treść strony

Podlaskie Sploty – podsumowanie projektu

Podlaskie Sploty – podsumowanie projektu

Konferencja o perspektywach tradycyjnego tkactwa.

fot. M. Adamski / PIK w Białymstoku

Podlaski Instytut Kultury zaprosił wszystkich, którym losy tradycyjnego tkactwa leżą na sercu na podsumowanie projektu Podlaskie Sploty. To już czwarta edycja tego projektu, który ma upowszechniać i tym samym chronić tradycyjne tkactwo. Spotkanie nosiło tytuł „Tkanina ludowa w województwie podlaskim dziś i perspektywy na przyszłość” i było okazją do dyskusji na temat aktualnej kondycji tradycyjnego tkactwa, możliwości i ograniczeń jego rozwoju oraz konieczności poszukiwania nowego miejsca dla tradycji we współczesnym świecie.

Dzięki projektowi Podlaskie Sploty udało się zrobić bardzo wiele dobrego na rzecz ochrony tradycyjnego tkactwa w regionie – mówiła otwierając konferencję Wiktoria Wnorowska, dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury –  Były warsztaty, wystawy, latem był też wspaniały festiwal tkacki. To wszystko po to, by dawne rzemiosło tkackie nie zginęło, by znaleźli się ludzie, którzy chcą nauczyć się tkactwa i je kontynuować. Myślę, że idzie nam naprawdę dobrze. Na sali są młode osoby, które brały udział w naszych warsztatach, a na wystawie można podziwiać ich prace. Bardzo dziękuję tym młodym tkaczkom i dziękuję w szczególny sposób naszym tkackim mistrzyniom, bez których wiedzy, umiejętności nic nie moglibyśmy zrobić. Dziękuję Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak również marszałkowi województwa za wsparcie finansowe projektu i życzliwość. 

Konferencji towarzyszyły dwie wystawy: prezentacja prac powstałych podczas warsztatów tkackich organizowanych w ramach Podlaskich Splotów oraz wystawa sejpaku ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Ważnym punktem spotkania była promocja wydawnictwa „Radziuszka – wzory i technika”.

Realizując projekt Podlaskie Sploty odkryliśmy na terenie województwa podlaskiego wiele skarbów, miedzy innymi radziuszek czyli tkanin przetykanych oraz zeszytów ze spiskami czyli zapisanymi wzorami – opowiadała podczas spotkania Krystyna Kunicka, koordynatorka projektu Podlaskie Sploty – To bezcenna i unikatowa dokumentacja. Opracowaliśmy znalezione wzory i wydaliśmy je w formie publikacji. Powstał innowacyjny wzornik dla kontynuatorów tradycji tkackiej, z którego jesteśmy bardzo dumni i który mam nadzieję będzie służył naszym twórcom.

Podczas spotkania Krystyna Kunicka opowiedziała o projekcie Podlaskie Sploty. Dr Ewa Kępa z Uniwersytetu w Białymstoku podkreśliła zasługi tego projektu dla reaktywacji tradycyjnej tkaniny.  Z kolei Marta Pokojowczyk zaprezentowała projekt  „Tkanina obecna”, a etnograf z PMKL Aleksandra Pluta przedstawiła „Wzornictwo, techniki i występowanie tkactwa w woj. podlaskim na podstawie wystaw tkanin tradycyjnych realizowanych w ramach projektu Podlaskie Sploty” .

Projekt Podlaskie Sploty jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PATRONI MEDIALNI