Treść strony

Teatr pantomimy, czyli sztuka poza słowami. Formularz rejestracyjny

Teatr pantomimy czyli sztuka poza słowami

Teatr pantomimy czyli sztuka poza słowami

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Na konkretne szkolenie z jednej instytucji mogą zostać przyjęte maksymalnie dwie osoby.

Czy osoba zgłaszająca się na szkolenie planuje lub bierze udział w naborze wniosków w ramach konkursu „Zapraszamy do Gry – Lokalne Projekty Edukacji Kulturowej” realizowanego w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie? *