Jesteś na stronie: Stypendia artystyczne Zarządu Województwa Podlaskiego
Treść strony

Stypendia artystyczne Zarządu Województwa Podlaskiego

Stypendia artystyczne Zarządu Województwa Podlaskiego

Nasza koleżanka Mila Wyszkowska odebrała roczne stypendium z rąk marszałka Artura Kosickiego.

fot. M. Adamski / PIK w Białymstoku

 

20 lutego w Operze i Filharmonii Podlaskiej 45 osób, artystów, muzyków, dziennikarzy, fotografów, pisarzy, animatorów odebrało z rąk marszałka Artura Kosickiego roczne i półroczne stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego na rok 2023 w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania Kultury i Opieki nad Zabytkami. Jeszcze nigdy stypendystów nie było aż tak wielu. Zarząd Województwa przeznaczył na stypendia ponad 420 tysięcy złotych. Wśród stypendystów znalazła się Mila Wyszkowska – specjalista ds. teatru PIK, która dzięki otrzymanemu wsparciu będzie mogła zrealizować projekt „SupKultura – Teatr ze Społecznością Supraśl 2023”. Naszej koleżance gratulowała Agata Puchalska – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Agnieszka Kurzyna-Zarzecka – wicedyrektor PIK. Zespół PIKu także dołącza się do gratulacji.