Jesteś na stronie: Spotkanie z Witoldem Hake synem płk. Czesława Hakego
Treść strony

Spotkanie z Witoldem Hake synem płk. Czesława Hakego

27 września w Spodkach PIK odbyło się spotkanie promujące książkę o Pułkowniku. Spotkanie odbyło się na okoliczność Dnia Polskiego Państwa Podziemnego. 

Od 1998 roku decyzją Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 27 września obchodzone jest święto upamiętniające powstanie Polskiego Państwa Podziemnego. W jego konspiracyjnych strukturach tysiące kobiet i mężczyzn stawiało opór cywilny bądź walczyło zbrojnie z niemieckim okupantem w latach II wojny światowej.

Jedną z takich osób był Czesław Hake – białostoczanin, którego mająca niemieckie korzenie rodzina, od kilku pokoleń była związana z podlaską ziemią. Przodkowie Czesława byli właścicielami fabryki tkackiej w położonym nieopodal Białegostoku Królowym Moście. Dzięki zaradności, kultywowaniu rodzinnej tradycji i koligacjom przedstawiciele rodziny Hake stanowili istotny element lokalnej elity towarzyskiej.

Czesław Hake od dzieciństwa zaangażowany był w harcerstwo. Na tej niwie współpracował m.in. z Aleksandrem Kamińskim (późniejszym autorem „Kamieni na szaniec”) oraz Ryszardem Kaczorowskim.  Wojskowe wykształcenie zdobywał w Szkole Podoficerów Kawalerii w Grudziądzu. Spokojny charakter, bez tzw. „ułańskiej fantazji” sprawił, że przewidziano go do służby poza jednostkami liniowymi. Jak pisał Autor książki o nim: to odsunięcie od bezpośrednich walk frontowych uratowało mu w konsekwencji życie, bo jak się potem okazało w walce się samorealizował i nie unikał ryzyka.

Od pierwszych tygodniach okupacji niemieckiej Hake wykorzystując swoje przygotowanie wojskowe włączył się w konspirację niepodległościową. Początkowo na terenie Małopolski a od lata 1941 r. na Białostocczyźnie, działał w Tajnej Organizacji Wojskowej tworząc oraz rozbudowując jej struktury terenowe. Jako doświadczony instruktor harcerski i pedagog zaangażowany był również w tajne nauczanie. Podczas służby w konspiracji pozostawał w bezpośredniej podległości służbowej takich oficerów jak płk. August Emil Fieldorf, Jan Mazurkiewicz czy Władysław Liniarski. Po wkroczeniu na Białostocczyznę Armii Czerwonej latem 1944 r. Hake był kilkukrotnie aresztowany przez Sowietów, jednak za każdym razem udawało mu się uciec. Na skutek stałego zaangażowania zagrożony ponownym aresztowaniem latem 1945 r. został zwolniony ze służby w konspiracji i pod fałszywymi dokumentami repatrianta z Wileńszczyzny osiedlił się na Dolnym Śląsku. Tam przez ponad ćwierć wieku pracował jako pedagog oraz instruktor harcerski. Po przejściu na emeryturę powrócił do rodzinnego Białegostoku angażując się w działalność społeczną i kombatancką, którą prowadził późnych lat.

Witold Hake (ur. 1961), syn Czesława Hake, przedwojennego oficera rezerwy, cenionego pedagoga, w czasie wojny żołnierza Armii Krajowej. Witold Hake z wykształcenia historyk, specjalizuje się w genealogii, heraldyce i sfragistyce. Jest twórcą największej kolekcji staropolskich sygnetów herbowych z XV-XVIII w. przechowywanej obecnie na Wawelu oraz kolekcji tłoków pieczętnych szlachty śląskiej. W swoim dorobku ma książkę Życiorys płk dr Czesława Hake (1907-2003) i Materiały do dziejów rodziny Hake / Dzieje Królowego Mostu koło Białegostoku od XVI do 1945 r. (wyd. Warszawa 2020) poświęconą ojcu oraz dziejom Królowego Mostu, z którym przez kilka pokoleń związana była rodzina Hake. Ponadto jest współautorem (z Dariuszem Nowackim), opracowania dotyczącego sygnetów Polskie sygnety herbowe z XV-XX w. w kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu i zbiorach prywatnych (wyd. Warszawa 2020). W przygotowaniu znajduje się jego autorska książka Kolekcja herbowych tłoków pieczętnych szlachty śląskiej XVI-XX w., która ma ukazać się jesienią tego roku.