Jesteś na stronie: Seniorzy świętują! – zdjęcia z koncertu jubileuszowego
Treść strony

Seniorzy świętują! – zdjęcia z koncertu jubileuszowego

To piękne jubileusze i czas wspomnień o tym jak powstawały Kabaret Seniorów Szpilka i Chór im. St. Moniuszki.

9 września 2022 r. Kabaret Seniorów Szpilka świętował jubileusz 40-lecia, a Chór im. St. Moniuszki 35-lecia.

fot. M. Adamski / PIK w Białymstoku

 

Kabaret Seniorów Szpilka

Polska rzeczywistość lat 1980-81 to walki polityczne, kartki żywnościowe w portfelach, a w sklepach puste półki. Na przekór wszystkiemu co smutne i szare grupa emerytów i rencistów z Białegostoku postanawia nie poddać się ogólnie panującemu zniechęceniu i przy Miejskim Domu Kultury w Białymstoku zakłada kabaret „Szpilka”. Instruktorką zostaje Pani Barbara Małyszko.

W latach 1984-88 zespół działa pod patronatem Izby Rzemieślniczej, a w 1989 roku przenosi się do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, obecnie Podlaskiego Instytutu Kultury  w Białymstoku, gdzie funkcjonuje do dziś.

Kabaret skupia uzdolnionych, pełnych wigoru i radości życia emerytów, którzy chcą tą radością podzielić się z innymi. Prezentuje własną twórczość oraz współczesne teksty satyryczne i liryczno – wokalne w eleganckiej oprawie, z zapałem i energią. Obecnie Szpilkę tworzy 25 osób. W trwałej pamięci grupy pozostają nieżyjący już członkowie, a szczególnie Pani Władysława Fridrich, która określiła pewien styl i formułę artystyczną kabaretu. Będąc kierownikiem artystycznym zespołu w latach 1985-2007, tworzyła teksty, muzykę oraz choreografię wielu utworów. Po jej odejściu grupą zajmowały się Anna Dudzińska,  Celina Kondrat, obecnie opiekunem artystycznym jest Janina Gaińska.

Istotną rolę w Szpilce odgrywają muzycy akompaniatorzy. W historii kabaretu było ich kilku: Tadeusz Trojanowski, Krzysztof Szafara, Alfred Gruberski, Stefan Kopa, Mirosław Jaroszuk, Robert Panek.  Obecnie zespołowi przygrywa na akordeonie Jerzy Kruszewski.

Przez 40 lat kabaret Szpilka wystąpił z blisko tysiącem koncertów w Polsce i za granicą, m.in. na Białorusi, Litwie, Ukrainie, w Holandii i Niemczech. Uczestniczył w wielu imprezach artystycznych, statystował także w popularnym serialu TVP „Boża podszewka”.

Grupa jest laureatem pierwszych miejsc w wielu konkursach i przeglądach w kategorii amatorskich zespołów kabaretowych i teatralnych, otrzymała również Złotą Odznakę Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów. W latach 2010-2015 kabaret zdobył m.in.: Grand Prix VII Festiwalu Zespołów Kabaretowych „ESKA” w Sokołowie Podlaskim,  I nagrodę na Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów ARS w Bydgoszczy, I nagrodę na Ogólnopolskim Przeglądzie „Teraz My” w Warszawie w kategorii kabaretów i Grand Prix solistów na tym samym przeglądzie.

Szpilka to nie tylko próby i występy, to także spotkania integracyjne – wspólne wyjazdy, ogniska, warsztaty artystyczne, święta, bale i wycieczki. Wszystko to wpływa na dobre relacje w zespole, pozwala uniknąć  poczucia osamotnienia i wykluczenia społecznego w jesieni życia.

Szpilka zaprasza i czeka na wszystkich tych, którzy chcą celebrować swój złoty wiek z radością, aktywnie i wśród przyjaciół.

Chór im. St. Moniuszki

 W 1987 r. z inicjatywy Białostockiego Towarzystwa Śpiewaczego im. St. Moniuszki powstał Chór Pieśni Dawnej. Jego pierwszym dyrygentem był Kazimierz Puchalski, a następcą – Jerzy Śródkowski. Od 1993 r. przez kolejne sześć lat chórem kierowała Lidia Trojanowska. Wówczas to odłączył się on od BTŚ, tworząc organizację funkcjonującą pod nazwą Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych. Chór przyjął za patrona Stanisława Moniuszkę i odtąd nosi nazwę chór im. S. Moniuszki. Na stanowisko dyrygenta powrócił prof. Jerzy Śródkowski, który w międzyczasie poświęcił się pracy w “Kurpiach Zielonych”. Znaczna część obecnych członków chóru to pierwsi kurpiowscy chórzyści ze starego składu ZPiT z lat 70.

Chór niejednokrotnie brał udział w uroczystościach państwowych, kościelnych i okolicznościowych, uświetniając je swoimi występami. Koncertował za granicą m.in. na Ukrainie, Białorusi, Litwie, we Włoszech i Niemczech. Wielkim przeżyciem była wizyta u Ojca Świętego Jana Pawła II 5 maja 1993 roku, podczas której chór pod dyrekcją J. Śródkowskiego wykonywał pieśni maryjne, a także – po raz trzeci – pamiętną pieśń powitalną “Witaj nam Ojcze Święty”, która miała swoją premierę podczas wizyty Jana Pawła II w Białymstoku.

Na zaproszenie różnych instytucji, organizacji i towarzystw, chór występuje na terenie województwa podlaskiego i poza jego granicami. W Białymstoku rokrocznie koncertuje na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w auli Wydziału Prawa UwB. W roku 2007 dwukrotnie 11.01.2007 – sesja i 11.10.2007 na Inauguracji Roku Akademickiego. Zespół chóralny od szeregu lat bierze udział w obchodach „Dni Kultury Kresowej”, zapraszany przez Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna. W rocznicę urodzin lub śmierci J. Piłsudskiego zespół występuje w czasie mszy, a następnie przy pomniku z pieśniami legionowymi.

Od 2018 roku dyrygentem jest Marta Szałkiewicz. Obecnie chór składa się z 30 osób i koncertuje przeważnie na terenie województwa podlaskiego. W 2018 roku chór zdobył Pierwszą Nagrodę na II Ogólnopolskim Festiwalu Seniorów w Toruniu, w 2019 Srebrny Dyplom na II Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej „Nadzieja w Chórze” w Tykocinie. W 2020 Chór zajął I miejsce na XVII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora organizowanym przez Dom Kultury Zacisze w Warszawie. W swoim repertuarze zespół ma utwory religijne, patriotyczne, świeckie i ludowe.