Jesteś na stronie: Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021
Treść strony

Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ogłasza program pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”.

Idea Programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021” powstała z chęci uczczenia w sposób szczególny – trwały i społecznie użyteczny – stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Tym samym program dotacyjny Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz zrealizowane w jego ramach zadania wpisują się w kilkuletnie obchody tej rocznicy.

Celem programu jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, co powinno każdorazowo stanowić wyzwanie nie tylko dla artystów, ale również dla architektów i urbanistów, fundatorów i inwestorów. Rzeźba w przestrzeni publicznej może przyjmować różnorodne role. Jedną z nich jest estetyzacja wspólnej przestrzeni. Dalekosiężnym celem Programu jest zatem podniesienie jakości estetycznej przestrzeni publicznej w Polsce poprzez zwiększenie w niej obecności wysokiej jakości dzieł sztuki rzeźbiarskiej. Działania służące realizacji celów programu, możliwe do dofinansowania w 2021 roku, to zwłaszcza realizacja projektów współczesnych odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, spełniających wysokie kryteria artystyczne, ogólnie dostępnych w przestrzeni publicznej. Projekty powinny na trwałe wpisywać się w kontekst formalny i kulturowy miejsc, w których będą lokowane.

Uprawnionymi wnioskodawcami są:

  • samorządowe instytucje kultury (muzea i inne instytucje kultury, posiadające kolekcje / zbiory rzeźby nowoczesnej i współczesnej), niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
  • jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną.

Termin składania wniosków: 31 marca 2021 roku.

Kontakt: e-mail: program-rzezba21@rzezba-oronsko.pl