Treść strony

Przejazd rowerowy szlakiem białostockich murali – formularz zgłoszeniowy

Przejazd rowerowy szlakiem białostockich murali

1 lipca 2023 (poniedziałek), godz. 10:30-14:00

Proszę podać wiek uczestnika przejazdu
Zgoda na udział osoby niepełnoletniej

(Opcjonalnie) Szczególne potrzeby uczestnika

Akceptacja Regulaminu
Informacja o płatności
Zgoda na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych Podlaskiego Instytutu Kultury i w Internecie
Zgoda dobrowolna