Jesteś na stronie: Projekt PIKtoGRAmy dofinansowany!
Treść strony

Projekt PIKtoGRAmy dofinansowany!

Projekt PIKtoGRAmy dofinansowany!

Miło nam poinformować, że dostaliśmy dofinansowanie na projekt artystyczny dla dzieci i młodzieży.

Projekt PIKtoGRAmy to cykl działań teatralnych adresowanych do dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego. Zależy nam, by inspirować amatorskie środowisko teatralne do poszukiwań twórczych, rozwijania młodych talentów oraz szerzenia kultury żywego słowa. Nazwa projektu łączy w sobie skrót nazwy instytucji ze słowem „GRA”, którego synonimem jest zabawa i odtwarzanie przez aktora roli. „MY” ma dać poczucie wspólnotowości i sprawczości uczestnikom działań. Piktogram zastępuje słowo pisane elementem graficznym i zwiększa czytelność przekazu. Działania teatralne to swoistego rodzaju „piktogram” emocji, zakodowanych znaków, których najlepiej uczyć się w praktyce aktorskiej.

W programie projektu PIKtoGRAmy znajdą się spotkania konsultacyjne z artystami ze środowiska teatralnego, warsztaty dla dzieci i młodzieży, przegląd spektakli teatrów nieprofesjonalnych, przegląd amatorskiej twórczości dziecięcej i młodzieżowej „PIKuś” oraz przygotowanie trzech spektakli realizowanych w trzech różnych formach teatralnych opartych na twórczości Juliana Tuwima. Do współpracy zaprosimy profesjonalistów związanych z podlaskim środowiskiem teatralnym. Działania będą odbywać się w terminie od maja do listopada 2021 r.

Projekt PIKtoGRAmy otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (z programu Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży).