Jesteś na stronie: PIKuś – warsztaty teatralne, zdjęcia
Treść strony

PIKuś – warsztaty teatralne, zdjęcia

PIKuś – warsztaty teatralne, zdjęcia

5-6 czerwca – warsztaty dla dzieci i młodzieży: dykcja i emisja, zajęcia wokalne, oswajanie przestrzeni, interpretacja tekstu.

Zajęcia były organizowane są przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku. Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat miały okazję rozwijać swoje artystyczne zainteresowania przez twórczą współpracę i wiedzę podaną w formie zabawy. Uczestnicy warsztatów doskonalili swoje umiejętności pod okiem profesjonalistów: Kamili Wróbel-Malec, Magdaleny Dąbrowskiej, Katarzyny Wolak i Karola Smacznego – twórców teatralnych z naszego regionu. Program ułożony był tak, by stworzyć warunki do efektywnego rozwoju umiejętności, które z pewnością zaprocentują przy okazji występów na scenie.

Warsztaty odbyły się w dniach 5 i 6 czerwca 2021 r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, ul. Leśna 7, w budynku szkoły.

Pierwszeństwo udziału mieli laureaci eliminacji miejskich, gminnych i powiatowych Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś”.

Każdy warsztat przeprowadzony był w interwale dwugodzinnym i przewidywał 4 grupy wiekowe:

  • przedszkolaki 5–6 lat
  • dzieci klas 1–3 szkół podstawowych
  • młodzież klas 4–8 szkół podstawowych
  • uczniowie szkół średnich

Propozycje:

  • Warsztat 1 Zajęcia Wokalne – podstawowe rozśpiewania i ćwiczenia związane z interpretacją piosenki
  • Warsztat 2 Dykcja i Emisja – podstawy poprawnej wymowy
  • Warsztat 3 Interpretacja tekstu – podstawy ze zrozumienia i przekazania tekstu literackiego
  • Warsztat 4 Oswajanie przestrzeni – warsztaty z podstaw dramy

Plan:

Sobota: 05.06.2021
Zajęcia wokalne
09:00 – 10:45 – przedszkolaki
11:00 – 12:45 – dzieci klas 1–3 szkół podstawowych

Dykcja i Emisja
09:00 – 10:45 – dzieci klas 1–3 szkół podstawowych
11:00 – 12:45 – przedszkolaki

Oswajanie przestrzeni
13:00 – 14:45 – przedszkolaki
15:00 – 16:45 – dzieci klas 1–3 szkół podstawowych 

Interpretacja tekstu
13:00 – 14:45 – dzieci klas 1–3 szkół podstawowych
15:00 – 16:45 – przedszkolaki

Niedziela: 06.06.2021

Zajęcia wokalne
09:00 – 10:45 – młodzież klas 4–8 szkół podstawowych
11:00  – 12:45 – uczniowie szkół średnich

Dykcja i Emisja
09:00 – 10:45 – uczniowie szkół średnich
11:00  – 12:45 – młodzież klas 4–8 szkół podstawowych

Oswajanie przestrzeni
13:00 – 14:45 – młodzież klas 4–8 szkół podstawowych
15:00 – 16:45 – uczniowie szkół średnich 

Interpretacja tekstu
13:00 – 14:45 – uczniowie szkół średnich
15:00 – 16:45 – młodzież klas 4–8 szkół podstawowych

PIKtoGRAmy – to cykl działań teatralnych adresowanych do dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego. Zależy nam, by inspirować amatorskie środowisko teatralne do poszukiwań twórczych, rozwijania młodych talentów oraz szerzenia kultury żywego słowa. Sama nazwa projektu łączy w sobie skrót nazwy instytucji „PIK” ze słowem „GRA” którego synonimem jest zabawa jak i odtwarzanie przez aktora roli. „MY” daje poczucie wspólnotowości i sprawczości uczestnikom działań. Piktogram zastępuje słowo pisane elementem graficznym i zwiększa czytelność przekazu. Działania teatralne to swoistego rodzaju „piktogram” emocji, zakodowanych znaków, których najlepiej uczyć się w praktyce aktorskiej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Wartość dofinansowania 65 000 zł, całkowita wartość zadania 99 600 zł.

Informacji na temat warsztatów udziela Dział Animacji Kultury Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku:
Emilia Wyszkowska i Agnieszka Jakubicz
tel. 85 744 63 13
teatr@pikpodlaskie.pl