Jesteś na stronie: PIKuś – podsumowanie przeglądu
Treść strony

PIKuś – podsumowanie przeglądu

PIKuś – podsumowanie przeglądu

Od 7 do 12 czerwca PIK organizował Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” w ramach projektu „PIKtoGRAmy”.

W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 180 osób: 50 w konkursie Mistrzowie Recytacji, 60 osób w przesłuchaniach Mistrzowie Piosenki oraz ponad 70 osób z 14 zespołów teatralnych w Forum Teatrów Amatorskich.

Młodych adeptów sztuk okołoteatralnych oceniali praktycy – artyści podlaskich scen: Iwona Szęsna, Bernard Bania, Katarzyna Wiktorko, Magdalena Sinoff, Mateusz Tymura oraz Marcin Tomkiel. Z ramienia Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku przedstawicielami w jury konkursowym byli: Lila Wyszkowska, Agnieszka Ondruch-Sikora, Marta Szałkiewicz oraz Mariusz Żwierko.

Jury w całym przeglądzie wytypowało 30 zwycięzców w trzech konkursach tematycznych: recytacja, piosenka oraz teatr.

12 czerwca odbyła się Gala Laureatów w której wzięło udział 55 uczestników, którzy prezentowali najlepsze wykonania nagrodzone w czasie przeglądu.

Podczas całego przeglądu wystawiane były spektakle profesjonalne.

TEATR POD ORZEŁKIEM to profesjonalni aktorzy lalkarze, absolwenci Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, Akademii Teatralnej w Warszawie, prezentujący swoje umiejętności w kraju i za granicą. Teatr założył Mariusz Orzełek. Więcej informacji: http://teatrlalek.pl/

  • OPOWIEŚCI STAREGO KREDENSU

Spektakl zrealizowany w konwencji teatru przedmiotu. Profesor Hilary Szczebrzeszyński wraz z roztargnioną asystentką panią Anią opowiada legendę o Złotej Kaczce oraz bajkę o Grzecznym Rycerzu , który dobrocią pokonał smoka.

  • SPEKTAKL KUKŁA Z WIEJSKIEGO PODWÓRZA

Profesor Wyobraźni Hilary Szczebrzeszyński wyrusza z widzami do Kukiełkowa. W tej tradycyjnej polskiej wsi dzieci zapoznają się z ludowymi obrzędami (topienie Marzanny, noc sobótkowa, dożynki) i bawią się kukłami.

INSTYTUT TEATRU PRZEDMIOTU Adam Walny absolwent Wydziału Reżyserii Teatru lalek Akademii Teatralnej w Warszawie, dyplomowany snycerz. Od 1995 roku prowadzi autorski teatr przedmiotu Walny-Teatr. W 2007 roku założył Instytut Teatru Przedmiotu – objazdowy zespół edukacji teatralnej. W 2012 roku otwierał swoim Hamletem scenę lalkową na Zamku Elsynor w Danii. Więcej Informacji: https://walny-teatr.pl/

  • NOE

Noe to spektakl o dyrygencie. Staje on przed zadaniem poprowadzenia koncertu z partytury „Potop”. Niestety Orkiestra przerażona zapisem treści koncertu ucieka. Dyrygent zostaje sam z instrumentami i rozczarowaną publicznością.

TEATR ŁĄTEK: Teatralne miejsce na  mapie Supraśla. W jednym ze starych, drewnianych domów, działa Teatr Łątek. To autorski pomysł reżysera Krzysztofa Zemły. Więcej informacji: https://m.facebook.com/teatrlatek/

  • OKIENKO

Jest to widowisko cieniowe które składa się z ośmiu krótkich historii zrealizowanych w różnych technikach cieniowych.

  • DLA MNIE BOMBA!

Spektakl laboratorium, w którym ważne tematy poruszane są z przymrużeniem oka, dystansem i humorem.

TEATR MAŁE MI – to profesjonalny, autorski teatr lalek; uważny i otwarty na potrzeby młodych widzów i ich opiekunów. W spektaklach prezentuje różne formy animacji, żywego planu oraz autorską, wielofunkcyjną scenografię. Więcej informacji: https://www.facebook.com/TeatrMaleMi 

  • „FINTIKLUSZKI – folkowe okruszki” – to spektakl uniwersalnej mądrości ludowej ukazane przy pomocy różnych form teatru lalek, tradycyjnych zabawek, instrumentów muzycznych.

PIKtoGRAmy – to cykl działań teatralnych adresowanych do dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego. Zależy nam, by inspirować amatorskie środowisko teatralne do poszukiwań twórczych, rozwijania młodych talentów oraz szerzenia kultury żywego słowa. Sama nazwa projektu łączy w sobie skrót nazwy instytucji „PIK” ze słowem „GRA” którego synonimem jest zabawa jak i odtwarzanie przez aktora roli. „MY” daje poczucie wspólnotowości i sprawczości uczestnikom działań. Piktogram zastępuje słowo pisane elementem graficznym i zwiększa czytelność przekazu. Działania teatralne to swoistego rodzaju „piktogram” emocji, zakodowanych znaków, których najlepiej uczyć się w praktyce aktorskiej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Wartość dofinansowania 65 000 zł, całkowita wartość zadania 99 600 zł.

Szczegółowych informacji na temat przeglądu udziela:
Dział Animacji Kultury PIK w Białymstoku:
Emilia Wyszkowska, Agnieszka Jakubicz
tel./fax 85 744 63 13 lub tel. 85 749 60 50
teatr@pikpodlaskie.pl