Jesteś na stronie: PIKuś – przegląd twórczości
Treść strony

PIKuś – przegląd twórczości

PIKuś – przegląd twórczości

7-12 czerwca 2021 r. – Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” w ramach projektu „PIKtoGRAmy”.

Wydarzenie ma na celu inspirację dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat do rozwijania zainteresowań artystycznych, wrażliwości estetycznej i twórczej współpracy. Konkursowy charakter działania rozwija umiejętności wystąpień publicznych i pobudza do kreatywności teatralnej. Dotychczasowe przeglądy recytatorskie i piosenki przedszkolnej – „Baje, Bajki, Bajeczki”, „O złotą różdżkę dobrej wróżki” i „Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków – Mama Tata i Ja” – zyskują spójną formę jednej imprezy podzielonej na etapy wykonawcze i prezentowane formy. Formuła zostaje rozszerzona o kategorie wiekowe uczestników oraz o forum teatrów amatorskich.

Do przeglądu zgłaszać się mogą uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani z eliminacji miejskich, powiatowych i międzypowiatowych. Etapy kwalifikacji wojewódzkich powinny odbyć się do 30 maja 2021 r.

Eliminacje miejskie dla miasta Białystok odbędą się w formie on-line, a karty zgłoszenia wraz z nagraniem należy przesyłać do 23 maja 2021 r. Szczegóły w regulaminie eliminacji miejskich.

Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” jest podzielony na dni konkursowe. Każdy z nich zakończony jest ogłoszeniem laureatów danego dnia oraz spektaklem profesjonalnej grupy muzycznej lub teatralnej.

7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) – dzień pierwszy: Mistrzostwie Recytacji

 • Kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)
 • Kategoria: klasy 1-3 szkoły podstawowej (7-10 lat)

8 czerwca 2021 r. (wtorek) – dzień drugi: Mistrzowie Recytacji

 • Kategoria: klasy 4-8 szkoły podstawowej
 • Kategoria: uczniowie szkół średnich

9 czerwca 2021 r. (środa) – dzień trzeci: Mistrzowie Piosenki

 • Kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)
 • Kategoria: klasy 1-3 szkoły podstawowej (7-10 lat)

10 czerwca 2021 r. (czwartek) – dzień czwarty: Mistrzowie Piosenki

 • Kategoria: klasy 4-8 szkoły podstawowej
 • Kategoria: uczniowie szkół średnich

11 czerwca 2021 r. (piątek) – dzień piąty: Forum Teatrów Amatorskich

 • Kategoria: teatry przedszkolne (przedszkola)
 • Kategoria: teatry szkolne (szkoły podstawowe)
 • Kategoria: teatry młodzieżowe (szkoły średnie)

12 czerwca 2021 r. (sobota) – Dzień szósty: Gala Laureatów Przeglądu

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin przeglądu PIKuś – miasto Białystok (DOCX, 171.2KB)
Karta zgłoszenia przeglądu PIKuś – forum teatrów amatorskich – miasto Białystok (DOC, 247.5KB)
Karta zgłoszenia przeglądu PIKuś – mistrzowie recytacji i mistrzowie piosenki – miasto Białystok (DOCX, 187.6KB)

Regulamin przeglądu PIKuś (DOCX, 174.9KB)
Karta zgłoszenia przeglądu PIKuś – forum teatrów amatorskich (DOC, 238.5KB)
Karta zgłoszenia przeglądu PIKuś – mistrzowie recytacji i mistrzowie piosenki (DOCX, 186.8KB)

Zgoda na udział i zgody dotyczące danych osobowych (DOC, 216KB)

PIKtoGRAmy – to cykl działań teatralnych adresowanych do dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego. Zależy nam, by inspirować amatorskie środowisko teatralne do poszukiwań twórczych, rozwijania młodych talentów oraz szerzenia kultury żywego słowa. Sama nazwa projektu łączy w sobie skrót nazwy instytucji „PIK” ze słowem „GRA” którego synonimem jest zabawa jak i odtwarzanie przez aktora roli. „MY” daje poczucie wspólnotowości i sprawczości uczestnikom działań. Piktogram zastępuje słowo pisane elementem graficznym i zwiększa czytelność przekazu. Działania teatralne to swoistego rodzaju „piktogram” emocji, zakodowanych znaków, których najlepiej uczyć się w praktyce aktorskiej.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży”.

Szczegółowych informacji na temat przeglądu udziela:
Dział Animacji Kultury PIK w Białymstoku:
Emilia Wyszkowska, Agnieszka Jakubicz
tel./fax 85 744 63 13 lub tel. 85 749 60 50
teatr@pikpodlaskie.pl