Treść strony

PIKtoGRAmy – Wojewódzki Przegląd Niezawodowej Twórczości Teatralnej

PIKtoGRAmy – Wojewódzki Przegląd Niezawodowej Twórczości Teatralnej

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku  w roku 2021 realizował projekt „PIKtoGRAmy”. W ramach projektu podjęto szereg działań teatralnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Odbyły się min.: Warsztaty Teatralne „PIKUŚ”; Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuŚ” wraz z Galą Laureatów Przeglądu; Letnie Warsztaty Teatralne PIKtoGRAmy z konsultacjami profesjonalnych twórców teatralnych oraz 3 wizyty studyjne; 2 pokazy finałowe „Nuda” w skład których wchodziły 3 mini spektakle: „Ptaki”, „Barwy” i „Kto wyłączył prąd”, 7 spektakli teatrów profesjonalnych; dwa koncerty formacji złożonej z aktorów scen białostockich; 10 warsztatów konsultacyjnych dla grup teatrów amatorskich.

„PIKtoGRAmy” łączą w sobie skrót nazwy naszej instytucji (PIK), ze słowem GRA, którego synonimem jest zabawa, jak i odtwarzanie roli (w teatrze). W nazwie znajduje się forma osobowa MY, która daje może poczucie wspólnotowości i sprawczości uczestnikom zadania. Sam Piktogram jest przedstawieniem pojęcia (wyrazu/równoważnika zdania) za pomocą obrazka w oderwaniu od zapisu. Piktogram pełni ważną funkcję w komunikacji, gdyż dzięki zastąpieniu słowa pisanego elementem graficznym, zwiększa czytelność przekazu oraz omija barierę językową. Działania teatralne to swoistego rodzaju „piktogram” emocji, których zakodowanych znaków najlepiej uczyć się w praktyce.

W projekcie w roku 2021 czynnie wzięło udział 364 uczestników a wydarzenia z nim związane  zobaczyło łącznie około 550 osób.

 „PIKtoGRAmy” w roku 2022 są kontynuacją teatralnych działań projektowych
i Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” z 2021 roku (w latach poprzednich szereg mniejszych konkursów jak: . Tegoroczna edycja II Wojewódzkiego Przeglądu Niezawodowej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy” planowana jest na 5-8 kwietnia 2022 r. i odbędzie się w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku (Spodki).

Mikrokosmos – to przewodni temat tegorocznego przeglądu. Owady, które istnieją w świecie przyrody pozwalają nam na chwilę stać się uważnym w ciągłym zabieganiu i pośpiechu. Obserwacja „kosmosu pod nogami” może sprawić, ze uzmysłowimy sobie, że tuż obok, w parku na skwerku, trawniku pod szkołą czy w szczelinach chodnika tętni życie. Poprzez skupienie się na tym temacie młodzi recytatorzy, wokaliści i aktorzy amatorzy, będą mieć okazję do obserwacji otaczającego świata i zauważenia znajdujących się wokół detali.

Przegląd ma na celu inspirację dzieci i młodzieży do rozwijania zainteresowań artystycznych, wrażliwości estetycznej i twórczej współpracy przez recytację, śpiew i działania teatralne. Adresujemy go do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i średnich z województwa podlaskiego.

Do Przeglądu zgłaszani  są uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani z eliminacji miejskich i gminnych organizowanych przez ośrodku kultury, szkoły, biblioteki itp. z naszego regionu. Temat przeglądu ma także wymiar edukacyjny, pragniemy by dzieci i młodzież, po za wymiarem artystycznym, otrzymała dodatkowe edukacyjne informacje, które będą mogły służyć środowisku z którego pochodzą. W tym celu w czasie trwania przeglądu zaproponujemy uczestnikom serie mini wykładów „ Z życia owadów”.

            Gala Laureatów przeglądu odbędzie się na scenie Podlaskiego Instytutu Kultury w sali, w której w tym samym czasie prezentowane będą prace z XXII Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Plastycznej a wieczór uświetni występ dziecięcej i młodzieżowej grupy ZPiT „Kurpie Zielone”.

Początek kwietnia 2022 roku stanie się wiec wielkim świętem niezawodowej twórczości teatralnej, plastycznej i tanecznej realizowanej przy Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku.