Treść strony

PIKtoGRAmy 2024 – karta zgłoszenia (recytacja/piosenka) dla dzieci i młodzieży, eliminacje miejskie – Białystok

IV Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Teatralnej. PIKtoGRAmy 2024 – Mistrzowie Recytacji/Piosenki (dzieci i młodzież)
Kategoria artystyczna
Kategoria wiekowa

Wiersz / proza (Kategoria Mistrzowie Recytacji)

Rodzaj utworu

Piosenka (Kategoria Mistrzowie Piosenki)

Akompaniament
Zgoda dobrowolna