Jesteś na stronie: Projekt pikTOgraMY dofinansowany przez MKiDN
Treść strony

Projekt pikTOgraMY dofinansowany przez MKiDN

Projekt pikTOgraMY dofinansowany przez MKiDN

W programie będą pokazy spektakli teatrów profesjonalnych, warsztaty oraz realizacja przedstawienia przez dzieci i młodzież.

Z radością informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzyło wniosek Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku na dofinansowanie projektu pikTOgraMY. Wysokość dofinansowania to 49 tysięcy złotych. Nasz projekt został wysoko oceniony pod względem merytorycznym.

pikTOgraMY – to projekt, który ma przygotować dzieci i młodzież do aktywnego odbioru sztuki i udziału w życiu kulturalnym. W  programie przewidziany jest objazd teatrów zawodowych z profesjonalnymi spektaklami, warsztaty konstrukcyjne, teatralne i scenograficzne oraz realizacja spektaklu przez dzieci i młodzież, a następnie prezentacja przedstawienia w kilku miejscowościach.

Nazwa pikTOgraMY łączy w sobie skrót Podlaskiego Instytutu Kultury – PIK ze słowem GRA, którego synonimem jest zabawa i odtwarzanie roli w teatrze.  W nazwie znajduje się forma osobowa TO – MY, która daje uczestnikom projektu poczucie wspólnotowości i sprawczości.  Sam piktogram jest przedstawieniem pojęcia za pomocą obrazka. Jest to bardzo istotna forma komunikacji, gdyż dzięki zastąpieniu słowa pisanego elementem graficznym, zwiększa czytelność przekazu oraz omija barierę językową. Działania teatralne to swoistego rodzaju piktogram emocji, których zakodowanych znaków najlepiej uczyć się w praktyce i to właśnie gwarantuje projekt.

pikTOgraMY mają także przypomnieć jak ważna jest  przyroda, która otacza człowieka  i o tym, że może ona stać się inspiracją do działań twórczych. Tematem przewodnim projektu jest Mikrokosmos. Jego obserwacja może sprawić, że uczestnicy projektu uzmysłowią sobie, że tuż obok, w parku, na skwerku, pod szkołą, w szczelinach chodnika, nieustannie tętni życie. To życie warte jest chwili uwagi, refleksji i zastanowienia. To dlatego objazd teatrów zawodowych połączony jest z warsztatami edukcyjno-konstrukcyjnymi budowania domków dla owadów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.