Jesteś na stronie: Pejzaż symboliczny – konkurs fotograficzny
Treść strony

Pejzaż symboliczny – konkurs fotograficzny

Pejzaż symboliczny – konkurs fotograficzny

2. edycja Internetowego Konkursu Fotograficznego dla amatorów z województwa podlaskiego. Tegoroczne hasło to „Pejzaż symboliczny”.

„Pejzaż symboliczny” wydaje się być prawdziwym wyzwaniem, polegającym na zbudowaniu wyjątkowego obrazu o silnym ładunku emocjonalnym. Można to uzyskać poprzez umieszczenie w wybranej przestrzeni dodatkowych elementów; zwykłych rzeczy, zwierząt lub wyrazistych postaci, nadających całości nowe znaczenie. Ukryte na pierwszy rzut oka treści odnajdujemy również w rzeczywistym krajobrazie. Zadaniem uczestników będzie wyeksponowanie ich w odpowiednim ujęciu, zmieniającym światło, wielkość lub perspektywę. Nie bez znaczenia będzie również tytuł pracy, ponieważ umiejętnie dobrany, naprowadzi na właściwy odbiór. Prace powinny więc podążać w kierunku stworzenia niezwykłego krajobrazu z pogranicza snu i jawy, pełnego ukrytych znaczeń, o symbolice bądź uniwersalnej, którą odczytać może każdy, bądź też lokalnej, rozumianej jedynie w naszym regionie, wypływającej z ludowej tradycji Białostocczyzny.

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesyłać na adres konkursfoto@pikpodlaskie.pl do 15 kwietnia 2021 r. Do wygrania są nagrody finansowe: 1000 zł za pierwsze miejsce, 800 zł za drugie oraz 600 zł za trzecie. Przyznane zostaną również wyróżnienia po 300 zł.

Regulamin (PDF, 229.8KB)
Karta zgłoszenia (PDF, 275.3KB)

Kontakt:
Dział Sztuk Plastycznych PIK.
galeria@pikpodlaskie.pl