Podlaskie Sploty

Podlaskie Sploty

Zakończył się pierwszy festiwal tkactwa – Podlaskie Sploty. Fotoreportaż.