Treść strony

Natury Kultury – projekty 2021

Natury Kultury – projekty 2021

Przedmiotem konkursu były projekty edukacyjno-kulturowe, których beneficjentami będą dzieci i młodzież z naszego województwa. Do wzięcia udziału w projekcie zachęcaliśmy wszystkich, którzy chcą się przyczynić do rozwoju edukacji kulturowej w woj. podlaskim: edukatorów, nauczycieli, animatorów, pracowników instytucji kultury, bibliotek, teatrów, muzeów oraz organizacji pozarządowych. 

Tegorocznej edycji Bardzo Młodej Kultury w województwie podlaskim przyświeca hasło „Natury kultury”. Natura i kultura to nieodłączne elementy naszego życia. Człowiek jest częścią natury, a jednocześnie twórcą kultury. Wieloznaczność obu słów daje szerokie pole do interpretacji i organizacji działań. Zależy nam na tym, aby wiedza i umiejętności zdobyte przez dzieci i młodzież pomogły im w świadomym uczestnictwie w kulturze oraz aktywnym jej współtworzeniu.

Decyzją członków komisji oceniającej, do realizacji wybrano wnioski, które otrzymały najwyższą ocenę punktową. 

Lista wniosków:

 1. Akademia dzieci rozwiń skrzydła – Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem
 2. Mam to dbam – Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu
 3. Ona jest taka z natury – Gminne Centrum Kultury w Gródku
 4. Slow life – Pobudzeni naturą – Mediateka-Biblioteka Publiczna w Mońkach
 5. Theatrum natura – Siemiatycki Ośrodek Kultury w Siemiatyczach
 6. Białe bogactwo Mielnika – ocalić od zapomnienia – Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku
 7. Dotykam, patrzę, smakuję, czuję naturę! – Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach
 8. Ocalić od zapomnienia – szlakiem podlaskich krzyży – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy” Kozińce/Białystok
 9. Drozdowo w grze – gra w Drozdowie – Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy – Świetlica w Drozdowie
 10. Przygoda z Doliną Narwi – Narwiański Park Narodowy w Kurowie
 11. Przez rzeki, łąki, pola – Dom Kultury w Łapach
 12. Z radością Mu śpiewajmy – Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu
 13. Natura i kultura od wieków idą w parze – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie

Zadanie Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim realizowane jest przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, w ramach prowadzonego przez  Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021.