Jesteś na stronie: Nasze archiwum online!
Treść strony

Nasze archiwum online!

Nasze archiwum online!

Zachęcamy do odwiedzenia portalu: www.podlaskiezbiorycyfrowe.pl 

Znajdują się tam zdigitalizowane i udostępnione cenne druki i nagrania sprzed ponad 50 lat, które jeszcze niedawno wypełniały nasze archiwum, a teraz można je oglądać i słuchać w Internecie. W archiwum znajdują się nagrania audio i wideo, które dokumentują tradycyjną muzykę ludową, pieśni i zwyczaje. To praca wielu instruktorów naszej instytucji, którzy począwszy od lat 60., jeździli w teren, od Suwalszczyzny po Bug, i nagrywali wiejskie grupy śpiewacze, solistów, instrumentalistów. W sumie zostało zdigitalizowanych i udostępnionych: 300 godzin nagrań audiowizualnych, w tym 30 filmów i 200 nagrań muzycznych, 2000 zdjęć archiwalnych i 1000 obiektów piśmienniczych, takich jak afisze, ulotki, plakaty.