Jesteś na stronie: Narodowe Czytanie 2021 – zdjęcia
Treść strony

Narodowe Czytanie 2021 – zdjęcia

Narodowe Czytanie 2021 – zdjęcia

Moralność pani Dulskiej było lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki oraz Dyrektor Książnicy Podlaskiej Beata Zadykowicz zaprosili na Narodowe Czytanie 2021. 
Tegoroczne Narodowe Czytanie odbyło się w sobotę, 4 września 2021 roku, o godzinie 14.00, na dziedzińcu Pałacu Branickich. 

Z tej okazji Prezydent tradycyjnie skierował przesłanie, zachęcając do współtworzenia akcji.

Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda. 

Dodatkowo w ramach Narodowego czytania zorganizowana była wycieczka historyczna specjalnym autobusem (3 tury: 12.00, 16.00 i 17.00) z przewodnikiem pod hasłem „Białystok w czasach Dulskich”, a także namiot internetowy Narodowego Czytania – miejsce, w którym białostoczanie mogli przeczytać fragment dramatu.

W namiocie animacyjnym Podlaskiego  Instytut Kultury w Białymstoku można było własnoręcznie wykonać z gotowych materiałów zakładki do książek. Kto czyta – wie jak potrzebny jest ten drobiazg. Zakładki można było zrobić z filcu i dodatków pasmanteryjnych lub w innej wersji – z kolorowych papierów. Nad wykonaniem czuwali animatorzy z PIK-u.