Treść strony

Myślenie wizualne

Myślenie wizualne
Prowadzący: Daniel Zbroszczyk

Data: 18.06.2020 r., godz. 11:00–14:00
Liczba osób: 30

Celem warsztatów jest prezentacja i nauka precyzyjnej komunikacji za pomocą rysunku.  Jest to forma lepszego przyswajania treści oraz tworzenia efektywnego przekazu. Robienie notatek w postaci wizualnej przyczynia się do lepszego przyswojenia notowanych treści, głębszego zrozumienia omawianych tematów, aktywnego pobudzenia myślenia kreatywnego. Tej czynności może nauczyć się każdy: od nauczyciela po marketingowca.

Daniel Zbroszczyk – założyciel i pomysłodawca marki Wytfórnia, zajmującej się propagowaniem idei myślenia wizualnego poprzez warsztaty i szkolenia, tworzeniem notatek wizualnych oraz ilustracji dla biznesu. Wspiera przedsiębiorców, trenerów, mówców, komunikując ich idee, wizje i strategie. O sobie mówi tak: „Jestem sketchnoterem, wieloletnim praktykiem kultury obrazu, ubieram myśli w wizualną szatę. Po około dziesięciu latach pracy w agencjach reklamowych jako graphic designer, ilustrator, storyboardzista, wcześniej asystent na łódzkiej ASP, która notabene jest moją Alma Mater, zacząłem dzielić się swoim doświadczeniem, ucząc rysunku”.

Więcej o warsztacie przeczytać można na stronach:
http://wytfornia.pl/myslenie-wizualne/#new-release
https://marketingibiznes.pl/biznes/myslenie-wizualne