Treść strony

„Mój Tykocin” Ewy Cywińskiej – spotkanie autorskie

„Mój Tykocin” Ewy Cywińskiej – spotkanie autorskie
fot. Joanna Krukowska / PIK w Białymstoku

 

Podlaski Instytut Kultury, organizator konkursu literackiego „Tutaj jestem”, zaprosił na promocję książki „Mój Tykocin” Ewy Cywińskiej, która zwyciężyła w tegorocznej, dziesiątej edycji w kategorii poezji. Spotkanie odbyło się 24 września, o godz. 18.00, w Spodkach PIK przy ul. św. Rocha 14.

Wydawnictwo to zbiór wierszy poświęconych Tykocinowi i jego historii, który zainteresuje czytelników poszukujących i lubiących zapuścić się w klimat niewielkich miasteczek z ogromną historią, by odbyć podróż do świata, którego już nie ma, by na powrót zobaczyć Tykocin w jego wielokulturowej odsłonie, poznać pewne obyczaje, osoby i miejsca.

Jak mówi o książce Dominik Sołowiej, juror konkursu, który poprowadzi spotkanie: „Jest w tym tekście wrażliwość na słowa, obrazy, dźwięki i zapachy. Jest także szacunek do historii, dbałość o to, by każdy fakt znalazł swój właściwy obraz, by zapadł jak najgłębiej w pamięć czytelników. Dzięki tej książce zdobywamy bezcenną wiedzę o Tykocinie, nazwanym przez autorkę „ogniwem Rzeczpospolitej”, miejscem skupiającym w sobie, niczym w soczewce, powikłane, skomplikowane losy naszego kraju”. 

Podczas spotkania można było kupić książkę i porozmawiać z autorką.

Spotkanie odbyło się przy zachowaniu zaleceń sanitarnych rekomendowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku ze stanem epidemicznym w Polsce.

Ewa Cywińska: po mieczu – ze Żmudzi, po kądzieli – z Podola. Propagatorka idei DOMU jako środowiska wychowania do kultury. Temu służyły jej liczne wystawy depozytów historyczno-artystycznych, pokazujące różne aspekty i rolę rodziny polskiej, publikacje prasowe w kraju i prasie polskiej za granicą, działania koncepcyjne i organizacyjne we wdrażaniu kanonu kultury narodowej, udział w powstawaniu szkół i polskich placówek kultury na Wschodzie, a także organizacji społecznych promujących zarówno polski regionalizm, jak i wartości uniwersalne innych kultur. Do najważniejszych swoich dokonań zalicza: stworzenie programu i zorganizowanie dwóch muzeów, istotny udział w erygowaniu dwóch znaczących pomników oraz dwoje już dorosłych dzieci, które wypełniają treścią matczyne idee i marzenia.