Jesteś na stronie: Meandry – letnia szkoła tradycji. Zdjęcia.
Treść strony

Meandry – letnia szkoła tradycji. Zdjęcia.

Meandry – letnia szkoła tradycji. Zdjęcia.

W Koźlikach nad Narwią Podlaski Instytut Kultury zakończył Meandry czyli letnią szkołę tradycji.

fot. A. Jasiński, M. Adamski / PIK w Białymstoku

To projekt bazujący na kulturze ludowej, który zakładał oprócz warsztatów tradycyjnego ukraińskiego śpiewu, które prowadziły Luda Vostrikova, Tetiana Sopiłka oraz Oksana But (prowadząca dodatkowo warsztaty taneczne), tańca także wykłady, koncerty, spotkania z zespołami z regionu, zwiedzanie skansenu i potańcówkę. Meandry trwały od 21 do 26 sierpnia. Wzięło w nich udział blisko 200 osób, w tym uczestnicy warsztatów i publiczność. Partnerem PIKu w tym projekcie było Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach.

Wśród wydarzeń, jakie miały miejsce podczas meandrów należy wymienić koncert zespołu Biele, zespołu Sztetl, spotkanie „Bojowy hopak” – prezentujące europejską sztukę walki, spotkanie śpiewacze wokół pieśni ze wsi Dobrowoda, czy potańcówkę z zespołem Batareja.